Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی از منظر چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها

نویسنده:

(17 صفحه - از 51 تا 67)

چکیده:

مقدمه و هدف: برنامه‌های راهبردی به منزله نقشه راه دانشگاه برای حرکت به سوی آینده می¬باشد. هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی از منظر چشم‌انداز، رسالت، و ارزش‌های آن‌ها بود. روش ها: رویکرد این پژوهش، کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی تشکیل دادند که جهت دستیابی به هدف پژوهش، برنامه راهبردی 4 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 4 دانشگاه علوم پزشکی به صورت نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. جهت تحلیل برنامه‌های راهبردی و دستیابی به نتایج پژوهش نیز از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله‌بندی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های مورد مطالعه نشان داد که از منظر چشم‌انداز، در 4 مولفه مشابه و در 4 مولفه تفاوت داشتند؛ از منظر رسالت در 4 مولفه مشابه و در 6 مولفه متفاوت بودند؛ و از منظر ارزش‌ها در 5 مولفه مشابه و در 7 مولفه با یکدیگر متفاوت بودند. نتیجه‌گیری: برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی دارای تفاوت­ها و تشابهاتی هستند که با بهره‌گیری از این تفاوت‌ها می‌توانند به تکمیل برنامه‌های راهبردی خود بپردازند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی و تعیین چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها، دانشگاه‌ها نیز مانند بیشتر سازمان‌ها در صدد ساخت آینده‌ای مناسب برای خود می‌باشند که جهت دستیابی به این آینده مناسب نیازمند آن هستند که ابتدا چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌های دانشگاه خود را شناسایی کرده و سپس در راستای آن‌ها گام بردارند. بنابراین با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد و همچنین با توجه به رسالت‌ها، چشم‌اندازها و ارزش‌های خاص هر دانشگاه، هدف پژوهشگر در این پژوهش، مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی از منظر چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌های آن‌ها می‌باشد. از میان این مؤلفه‌های اصلی رسالت دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی، این دانشگاه‌ها در در 4 مؤلفه تربیت منابع انسانی، تعامل و همکاری، مدیریت دانش، فرصت‌یابی و استفاده از ظرفیت‌های موجود دارای شباهت هستند و همانند یکدیگر عمل کرده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی از منظر چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌ها دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی هستند که با بررسی تفاوت‌ها و تشابهات، این دانشگاه‌ها می‌توانند چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌ها یکدیگر را بهتر بشناسند و با بهره‌گیری از مؤلفه‌هایی که در بین آن‌ها متفاوت است، به تکمیل چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌های خود بپردازند و آینده را به صورت بهتری برای خود ترسیم کنند. Strategic planning research in universities and higher education institutions Case Study: Razi University of Kermanshah. A Comparative Study of Strategic Programs of Universities affiliated to the Ministry of Science and Medical Sciences Universities in Terms of viewpoints, Missions and Values Hamed. A Comparative Study of Strategic Programs of Universities affiliated to the Ministry of Science and Medical Sciences Universities in Terms of viewpoints, Missions and Values."

کلیدواژه ها:

دانشگاه‌های علوم پزشکی ، ارزش‌ها ، چشم‌اندازها ، برنامه‌های راهبردی ، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم ، رسالت‌ها


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.