Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی سواد HIV/AIDS در جمعیت 15 تا 49 ساله ساکن شهر یاسوج و عوامل مرتبط با آن

نویسنده:

(14 صفحه - از 63 تا 76)

کلیدواژه ها :

ارزیابی ،ایدز ،سواد سلامت

زمینه و هدف: سواد سلامت، میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات و خدمات سلامت اولیه و اساسی و قابلیت استفاده از این اطلاعات و خدمات در قالب روش هایی است که منجر به ارتقای سلامت می‍گردد. این پژوهش با هدف تعیین سطح سواد سلامت اختصاصی HIV/AIDS در شهر یاسوج و عوامل مرتبط با آن اجرا شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، از پرسشنامه 21 گویه‌ای که از روایی و پایایی آن اطمینان حاصل شده بود، نمونه مورد بررسی شامل 250 نفر از 15 تا 49 ساله ساکن شهر یاسوج بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ ای انتخاب و پرسشنامه برای آنها تکمیل شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک‌طرفه و رگریسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین امتیاز HIV/AIDS در شرکت کنندگان 36/3±30/10 بود و تنها 4/16 درصد از آنها دارای سواد HIV/AIDS کافی بودند. در مدل اصلاح شده رگرسیونی، تحصیلات (40/0= Bو 001/0>p)، کارمند بودن (54/1= Bو 02/0=p) و داشتن وضعیت اقتصادی ضعیف (52/0- = Bو 02/0=p) با سواد HIV/AIDS رابطه معنی‌داری داشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به این که اکثر افراد مورد بررسی، سواد HIV/AIDS کافی نداشتند، به نظر می‌رسد عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات مرتبط با موضوع HIV/AIDS، پیچیدگی و عدم تناسب مطالب با سطح درک مخاطب و شکل نامناسب ارایه پیام‌های سلامت، می‌تواند از علل عمده سواد HIV/AIDS ناکافی باشد.

خلاصه ماشینی:

"ارزیابی سواد HIV/AIDS در جمعیت 15 تا 49 ساله ساکن شهر یاسوج و عوامل مرتبط با آن صدیقه شریعتی‌نیا1، محمد فرارویی2، کامبیز کریم زاده شیرازی3، محسن شمس3* 1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران، 2 مرکز تحقیقات ایدز شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، 3 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران تاریخ وصول: 14/5/1393 تاریخ پذیرش: 20/10/1393 چکیده: زمینه و هدف: سواد سلامت، میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات و خدمات سلامت اولیه و اساسی و قابلیت استفاده از این اطلاعات و خدمات در قالب روش هایی است که منجر به ارتقای سلامت می‍گردد. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر که حاکی از فراوانی بالای سطح محدود سواد HIV/AIDS در افراد مورد بررسی بود، طراحی مداخلاتی به منظور بهبود ارتباط مؤثر بین ارایه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات، ارایه مطالب آموزشی گامی اساسی در جهت ارتقای سطح سواد متناسب با سطح درک و مهارت‌های گروه مخاطب و فراهم‌سازی شرایط مورد نیاز برای دسترسی وسیع‌تر و آسان‌تر عموم مردم به این اطلاعات و خدمات، می‌تواند سلامت مردم در زمینه این بیماری باشد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی جهت انجام مطالعه‌های آتی و طراحی و اجرای مداخلات مؤثر با هدف بهبود سطح سواد سلامت مردم مرتبط با HIV/AIDS مورد استفاده قرار گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.