Skip to main content
فهرست مقالات

فرانگرشی به آزادی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

نویسنده:

چکیده:

حوزه روان درمانی در اثر حق انتخاب های زیاد و تحولات عظیم، پراکنده شده و به حالتی از سردرگمی افتاده است. اما با این وجود، اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در روان درمانی را می توان با بررسی تطبیقی (مقایسه ای) نظام های روان درمانی، به بهترین وجه کاهش داد. بنابراین آنچه در این تلاش به آن پرداخته می شود، علاوه بر معرفی «آزادی درمانی»، تعریف فرآیند درمان در آن و در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و همچنین مقایسه فرآیند درمان در آن دو رویکرد می باشد

خلاصه ماشینی:

"هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور کلی می توان گفت که هدف از روان درمانی براساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد عبارت است از تغییر روابط افراد با تجارب درونی شان (از طریق وسعت بخشیدن و افزایش وضوح آگاهی درونی و همچنین تقویت یک رابطه غیر قضاوتی و مشفقانه با تجارب)، کاهش اجتناب تجربی و افزایش انعطاف پذیری و همچنین افزایش عمل در مسیرهای ارزشمند از طریق آموزش روانی - اجتماعی، پایش خود، تمرینات ذهن آگاهی رسمی و غیررسمی می باشد که برطبق آن مراجعین آن دسته از اهداف رفتاری را انتخاب می کنند که بیشترین اهمیت یا ارزش را برای آنان دارد که این ارزشها شامل بهبود روابط بین فردی، تحصیل، مراقبت از خود، روابط زناشویی و ... (10 و 11) آسیب روانی در بحث آسیب روانی، نظریه آزادی درمانی، دیدگاهی روشن و مشخص دارد و برای تفهیم و مشخص شدن در مفهوم آسیب روانی، در این دیدگاه به دو مفهوم کلیدی و اساسی اشاره شده است که در این بخش آنها را مطرح می کنیم: روان سالم: در دیدگاه هنگامه ها، روان سالم از آن فردی است که آزادانه، آگاهانه و با خواست خود می تواند در موقعیت های مختلف ابتکار عمل نشان دهد، بن بست هایی را که دارد بگشاید و با فرانگری به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، معنی و جهت بخشد."

کلیدواژه ها:

آگاهی ، فرانگری ، آزادی درمانی ، ذهن آگاهی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.