Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد سریع و غیر مخرب محتوی خاکستر آرد گندم با استفاده از یک سیستم بینایی کامپیوتری

نویسنده:

(12 صفحه - از 165 تا 176)

در این پژوهش، یک سیستم بینایی کامپیوتری به‌منظور بررسی ارتباط بین ویژگی‌های تصویری نمونه‌های مختلف آرد گندم با محتوی خاکستر آن‌ها مورداستفاده قرار گرفت. ویژگی‌های تصویری سطح نمونه‌های آرد شامل شاخص‌های رنگی (L*، a*و b*) و شاخص‌های ماتریس هم-رخداد سطح خاکستری (GLCM) (تباین، انرژی، همبستگی، همگنی و انتروپی) بود. نتایج نشان داد شاخص‌های تصویری به استثنای همبستگی، ارتباط خطی معنی‌داری با محتوی خاکستر نمونه‌ها داشتند. با این وجود، با توجه به ضرایب تعیین پایین مدل‌های خطی، به منظور برآورد محتوی خاکستر، مدل‌های چندجمله‌ای درجه دوم به داده‌ها برازش شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که مدل‌های درجه دوم برازش شده به استثنای همبستگی، معنی‌دار و ضریب تعیین مدل‌های معنی‌دار به استثنای مدل‌های مربوط به L*، a* و انرژی رضایت‌بخش (75


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.