Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات پلاسمای سرد اتمسفری بر شیر گاوی و قارچ Candida albicans تلقیح شده به آن

نویسنده:

(9 صفحه - از 103 تا 111)

امروزه یکی از روش­های نوین، استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در استریل سازی و فرآوری محصولات لبنی است. هدف این تحقیق، مطالعه اثرات پلاسمای سرد اتمسفری بر شیر و کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) تلقیح شده به آن است. برای این منظور، از شیر گاوی سترون حاوی 3% چربی، قارچ کاندیدا آلبیکنس و پلاسمای روبشی  تولید شده به روش تخلیه سد دی الکتریک استفاده گردید. کشت این قارچ در محیط عمومی LB مایع انجام شد و حدود105 × 5/5 کلنی در میلی لیتر شیر تلقیح شدند. سپس شارش پلاسما روی شیر تلقیح شده در زمان های مختلف صفر (کنترل)، 1، 3، 6، 9 و 12 دقیقه صورت گرفت. تغییرات محتوایی ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل (TAC) و پراکسیداسیون لیپیدهای شیر به ترتیب با استفاده از روش FRAP و روش تیوباربیتوریک اسید سنجش شدند. نتایج نشان داد با افزایش زمان شارش پلاسما میزان غیر فعال سازی قارچ ها افزایش می‌یابد. حداقل مدت زمان لازم برای استریل سازی شیر آلوده و عدم رشد کلنی­های قارچ 9 دقیقه است، بطوریکه پس از شارش به این مدت هیچ گونه تکثیر و یا رشدی در محیط کشت LB  جامد مشاهده نشد. همچنین مقایسه مقادیر اندازه گیری شده MDA و TAC پس از شارش، در نمونه­های شیر تلقیح شده و کنترل نشان داد هیچ گونه اختلاف معنی داری بین آنها در مقایسه با شاهد وجود ندارد. بر این اساس استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری روبشی می تواند برای سترون سازی شیر گاو آلوده به قارچ کاندیدا آلبیکنس مورد توجه محققین این صنعت قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.