Skip to main content
فهرست مقالات

اثر نوع و شرایط نگهداری بر ویژگیهای بافتی میوهی خرما (واریته کبکاب) طی انبارداری

نویسنده:

(9 صفحه - از 95 تا 103)

تغییر خواص فیزیکوشیمیایی خرما بدلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و نوع بسته بندی آن در طی زمان انبارمانی، از مهمترین مشکلات صنعت خرما است. در این تحقیق خرماهای (رقم کبکاب) بسته بندی شدهبصورت تحت خلا و بافشار اتمسفری، در دماهای 20- ، 4 ، 25 و 40 درجه سلسیوس نگهداری شد و در طول دوره شش ماهه، کیفیت آنها از لحاظ بافت بررسی گردید. بر اساس نتایج حاصله، اثر دما ، زماننگهداری و نوع بسته بندی بر سفتی، پیوستگی و خاصیت کشسانی خرما، در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار می‌باشد.اثر زمان ونوع بسته بندی بر چسبندگی خرما به ترتیب درسطح احتمال یک درصد و پنج درصد معنی‌دار است و دما بر این ویژگی بافتی خرما اثر معنی‌داری ندارد. در کل بسته‌ها در شش ماه نگهداری، همه ویژگی‌های بافتی در خرماهای نگهداری شده در دمای40 درجه سلسیوس نسبت به سایر دماها بیشتر بوده است. میزان سفتی در دماهای مختلف در هر دو بسته بندی تحت فشار اتمسفری و خلا با شیب ملایمی رو به افزایش است و در دمای 40 درجه سلسیوس شیب تندتر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.