Skip to main content
فهرست مقالات

بهینه¬سازی تولید فیتاز در تخمیر غوطه¬وری توسط آسپرژیلوس فیکوم با استفاده از روش سطح پاسخ

نویسنده:

(11 صفحه - از 155 تا 165)

در این تحقیق شرایط بهینه تولید آنزیم فیتاز توسط آسپرژیلوس فیکومPTCC 5288در محیط غوطه­وری و در ارلن از نظر میزان منبع کربنی (گلوکز) در پنج سطح (2، 5/3، 5، 5/6 و 8  گرم در 100 میلی­لیتر)؛ منبع نیتروژنی (سولفات آمونیوم) در پنج سطح (1، 2، 3، 4 و 5 گرم در 100 میلی­لیتر)؛منبع فسفر (فیتات موجود در سبوس گندم) در پنج سطح (1، 2، 3، 4 و 5 گرم در 100 میلی­لیتر) و زمان گرم­خانه­گذاری در پنج سطح (48، 120، 192، 264 و 336 ساعت) به روش آماری سطح پاسخ(Response surface methodology)مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهینه سازی عددی نشان داد به منظور تولید حداکثر آنزیم، گلوکز باید 23/5گرم در 100 میلی­لیتر، سولفات آمونیوم 6/1 گرم در 100 میلی­لیتر، سبوس گندم28/3 گرم در 100 میلی­لیتر و مدت زمان تخمیر 30/198 ساعت باشد. تحت شرایط بهینه­ی پیش بینی شده توسط مدل، فعالیت فیتاز 61/39 واحد آنزیم بر میلی­لیتر گردید. برای تایید مدل، آزمایشی در شرایط مقادیر بهینه پیش بینی شده برای هر عامل انجام گرفت. میزان فعالیت آنزیم در شرایط آزمایش21/40 واحد آنزیم بر میلی­لیترشد که مقایسه­ی آن با مقدار پیش بینی شده، کارایی مدل ارائه شده را تایید می­کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.