Skip to main content
فهرست مقالات

هگل‌گرایی تمام‌عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشه دریدا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 123 تا 140)

چکیده:

مقالة حاضر نشان می دهد که بررسی خوانش انتقادی هگل از سوی ژرژ باتای بر اساس دیدگاه های ژاک دریدا، به فراروی از دیالکتیک و ورود به پارادایم فکری جدیدی برگرفته از مفهوم تفاوت منجر می شـود . زمانی که مخالفان جدی هگل - مانند میشل فوکو - دشواری های رهایی از سلطة هگل را مورد تاکیـد قرار می دهند، اهمیت این موضوع بیشتر خود را نشان می دهد. پرداختن به مسئلة نفی و مرگ در اندیشة دیالکتیکی ، هگل را به فیلسوف ممتازی تبدیل کرده است که متفکران معاصر را به خود جذب می کنـد . پرداختن به نفی و مرگ امتیازی برای دیالکتیک محسوب می شود، با این حال نحؤه مواجهة هگل با این موضوع قابل نقد است . ژاک دریدا در جستاری که به دیدگاه های ژرژ باتای دربارٔه دیالکتیک خدایگان - بنده اختصاص یافته است ، نقدهای باتای به دیدگاه های هگل دربارٔه مرگ و نفی را در چـارچوب تفکـر واسازانة خود از نو سامان می بخشد. هر دو طرف ، رسیدن به ایجاب را در مواجهه با امر سلبی مورد تاکید قرار می دهند، اما به این دلیل که هگل لوازم و نتایج اندیشیدن به نفی و مرگ را تا انتها دنبال نمی کند با انتقاداتی روبه رو می شود که نهایتا به گذر از دیالکتیک هگلی می انجامد. ارزیابی ما این است که مفهـوم «تفاوت « در اندیشة دریدا گام مهمی در راه دست یابی به اسلوبی غیردیالکتیکی از تفکر است کـه دریـدا موفق شده است با الهام از کسانی چون نیچه ، هایدگر و باتای آن را محقق سازد.

کلیدواژه ها:

هگل ،دیالکتیک ،دریدا ،تفاوت ،نوشتار ،اقتصاد عام ،باتای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.