Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی نوروفیدبک بر انعطاف پذیزی شناختی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 1 تا 15)

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر انعطاف‌پذیری شناختی بود. این مطالعه نیمه آزمایشی» از نوع پیش آزمون» پس آزمون با گروه کنترل بوده به همین منظور تعداد 30 نفر از دانشجویان از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و قبل و بعد از اجرای پژوهش با آزمون استروپ بررسی شدند. در گروه کنترل هیچ آزموش صورت نگرقت تعداد جلسات نوروفیدبک ۲۰ جلسه نیم ساعته بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریاس بررسی شدند. نتایج بیانگر این بود که بعد از ۲۰ جلسه آموزش نوروفیدیک, در گروه آزمایش بهیود چشمگیری در انعطاف‌پذیری شناختی دیده شد. دو گروه تفاوت معناداری از نظر انعطاف‌پذیری شناختی داشتند. نوروفیدیک شرطی‌سازی کنشگر امواج مغزی است که از طریق آن افراد یاد می‌گیرند به‌صورت ارادی آمواج مغزی خود را کنترل کنند و از طریق آن عملکرد خود از جمله انعطاف‌پذیری شناختی را افزایش دهند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.