Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه زودانگیختگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیز مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 135 تا 151)

هدف پژوهش حاضر مقایسه زودانگیشتگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیز مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC بود. این پژوهش در قالب طرح علی مقایسه‌ای انجام شده است. نمونه مورد نظر شامل 90 مرد بوده که در هریک از سه گروه ۳۰ نفر به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه زودانگیختگی بارت و پرسش‌نامه عقاید وسوسه‌آمیز بک استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد نتایج نشان دادند که بین سه گروه بهبودیافنگان مراکز DIC و گروه درمان پرهیزمدار و تحت درمان نکه‌دارنده با متادون از نظر زودانگیختگی و وسوسه تفاوت معنادار وجود دارد. ننا مناسب و برنامه‌های پیشگیری از عود می‌تواند حائز اهمیت باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.