Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی

نویسنده:

(18 صفحه - از 59 تا 76)

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش اصلاح باور‌های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین جوان صورت گرفت. طرح تحقیق نیمه آزمایشی با گروه آزمایش کنترل و پیگیری می‌باشد. طی یک فراخوان در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 20 زوج که دارای رضایت زناشویی پایین بودند جهت شرکت در برنامه دعوت به عمل آمد و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هریک شامل 10 نفر) جایگزین شدند. از دو پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی انریچ برای سنجش استفاده شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش و گواه در سه مقطع پیش‌آزمون‌، پس‌آزمون و پیگیری 50 روزه ابزار‌های این پژوهش را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس یک‌راهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد مداخله در باورهای ارتباطی زوجین جوان دانشجو می‌تواند منجر به افزایش معنادار رضایت زناشویی آن‌ها شود.

خلاصه ماشینی:

"یانگ و لانگ (1998) توقعات غیرواقعی زوجین از خود و دیگری را که آموخته شده از Hollist, Miller, Falceto, & Fernandes Baucom, Epstein, Sayers, & Sher Carlson & Dinkmeyer Peleg Gubbins, Perosa, & Bartle-Haring Young & Long خانواده‌های قبلی است تحت عنوان اسطوره‌ه معرفی می‌کنند. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش و اصلاح باورهای ارتباطی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی می‌تواند منجر به افزایش رضایت زناشویی آن‌ها شود. روش‌ جامعه ‌آماری، ‌نمونه ‌و ‌روش ‌نمونه‌گیری پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است که به منظور ارزیابی اثر مداخله اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوج‌های متاهل ساکن خوابگاه دانشجویی انجام شد. بحث و نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله در باورهای ارتباطی زوجین و آموزش و تصحیح باورها تغییر معناداری را در باورهای ارتباطی و تصورات غلط زوج‌های جوان و رضایت زناشویی آن‌ها ایجاد کرده است. اگرچه یافته پژوهش حاضر در زمینه عدم تغییرپذیری در باورهای ارتباطی شرکت‌کنندگان در پس‌آزمون، ناهماهنگ با برخی پژوهش‌هاست (پاروت، 1999، به نقل از کانینگام، 2003؛ حسینی غفاری، 1385؛ مهدویان، 1376)، اما بر طبق نظریه ترنر (1991) تأخیر در بروز تغییرات ناشی از آموزش مهارت‌ها قابل انتظار است و نتایج تحلیل پژوهش حاضر نیز نشان داد که آموزش‌ها در طول زمان و با انجام تمرین تغییرات معناداری را ایجاد می‌کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.