Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 121 تا 144)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی و شناسایی اثر الگوی مشاوره هیجان­مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار صورت پذیرفت. روش پژوهش آزمایشی، و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه­کننده به مرکز مشاوره یارا در شهرستان ساوه بوده است که از بین آن­ها 30 زوج داوطلب در شش ماهه دوم سال 1395 انتخاب گردید و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برنامه به مدت 10 جلسه مشاوره گروهی 90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که الگوی طراحی­شده از روایی مناسب برخوردار بوده و باعث افزایش معنادار میانگین شادکامی و مولفه­های آن یعنی رضایت از زندگی، خلق مثبت، بهزیستی ذهنی و خودکارامدی گردیده، اما بر مولفه دیگر یعنی عزت نفس تاثیر معناداری نداشته است. می­توان نتیجه‌ گرفت الگوی مشاوره هیجان­مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی به عنوان یک روش کاربردی و مؤثر می‌تواند زوجین ناسازگار را از حالت دلبستگی ناایمن به ایمن، تنظیم هیجانات و شادکامی بیشتر سوق دهد.

کلیدواژه ها:

شادکامی ،رویکرد هیجان ‌مدار ،مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی

Focused counseling Based on Islamic ethics ،emotion ،happiness ،Focused Approach


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.