Skip to main content
فهرست مقالات

مجلس، محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تألیف یک رساله از محمد زکریای رازی

نویسنده:

چکیده:

در این مقاله پیشگفتار رساله‌ای دربارهء داروهای مرکب(ایارجات)مطرح شده‌ است.این پیشگفتار در واقع گزارشی از مجلس یا گردهمایی علمی پزشکان‌ هم‌عصر محمد بن زکریای رازی‌2است که با حضور او و غالبا شاهزاده یا حاکم، به منظور تبادل‌نظر دربارهء مسائل پزشکی(بیماری و درمان آن‌ها)برپا می‌شده‌ است.

خلاصه ماشینی:

"این پیشگفتار در واقع گزارشی از مجلس یا گردهمایی علمی پزشکان‌ هم‌عصر محمد بن زکریای رازی‌2است که با حضور او و غالبا شاهزاده یا حاکم، به منظور تبادل‌نظر دربارهء مسائل پزشکی(بیماری و درمان آن‌ها)برپا می‌شده‌ است. این پیشگفتار نزدیک به 02%از کل رساله(از برگ 92 تا 33)را تشکیل می‌دهد و مشتمل بر شرح مجلس((به تصویر صفحه مراجعه شود)رابینسون‌3،ص 7201-9201)یا گردهمایی است که به‌ منظور گفتگو و تبادل آراء علمی میان رازی،پزشکان نامدار(پشت برگ 92،سطر 51)4 و گرداننده مجلس برپا می‌شود. در این مورد می‌توان چند مثال آورد: 1)در برء الساعة((به تصویر صفحه مراجعه شود)منابع)یا درمان فوری رازی از نشستی با پزشکان دیگر و با -------------- (1). 2)همچنین رازی در پیشگفتار کتاب مشهور خود المجدری و الحصبة1،از مجلسی‌ سخن می‌گوید که در آن از بیماری جدری و دشواری‌های درمان آن بحث می‌شود و در آنجا از او می‌خواهند دربارهء این موضوع کتابی تألیف کند. 3)رازی در پیشگفتار تقاسیم العلل((به تصویر صفحه مراجعه شود)منابع)اشاره می‌کند:روزی که در حضور مردی دانشمند(فاضل)از بیماری‌های گوناگون بحث می‌کردند؛تألیف کتاب نامبرده به‌ او پیشنهاد داده شد. ابن ماسویه در رساله‌های خود از آن صحبت می‌کند و رازی نقل قولهای بسیاری از این نویسنده در دانشنامهء خود الحاوی می‌آورد((به تصویر صفحه مراجعه شود) Efthymiou,Ske?vi, که حدس می‌زند چگونه پزشک،موفق به مداوای بیمار شده و مسأله را چنین روشن‌ می‌کند:ایارج به تنهایی کافی نیست و حتما باید همراه داروی مکملی باشد. رازی می‌گوید:نباید این درمان را کاملا رد کرد؛در حالی که از سوی دیگر می‌دانیم او شخصا با استفاده از گوشت مار برای معالجهء بیماری جذام موافق نیست."

کلیدواژه ها:

مجلس مناظرهء پزشکی ، رسالهء آیارجات ، رسالهء ابن ماسویه ، بیماری‌ خوره(جذام) ، روش رازی در ارتقاء علوم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.