Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تقاضای ‌خدمات‌ درمان مطالعه موردی شهرهای شیراز و ارسنجان «روش لوجیت ‌تعمیم یافته و شبکه ‌عصبی ‌مصنوعی»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 17 تا 31)

مقدمه: پزشک تامین‌کننده سلامت انسان است که به دلایل بیماری، کار، سوانح، آلودگی‌های‌زیست محیطی و گذر عمر، مستهلک شده و باعث افزایش تقاضای‌خدمات درمانی می‌شود؛ عوامل متعددی بر تقاضای‌ خدمات ‌درمانی تاثیر دارند؛ که در این پژوهش سعی بر اندازه‌گیری میزان تاثیر 18 مورد از مهم‌ترین آنها شده است. روش پژوهش: الگوی مورد استفاده، الگوی ‌لوجیت ‌ترتیبی ‌تعمیم یافته و شبکه ‌عصبی ‌مصنوعی است، جامعه آماری نیز شامل کلیه کسانی است که در سال 94 به بیمارستان‌های شیراز و ارسنجان مراجعه کرده‌اند و نمونه شامل 100 نفر بیمار و 100 نفر از همراهان بیمار (افراد سالم) است و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌ شده است. یافته‌ها: نتایج آزمون‌های اعتبار الگو شامل، نیکویی ‌برازش (شاخص پیرسون و دویانس)، رگرسیون‌های ‌موازی، حداکثر راست‌نمایی و الگوریتم ‌نیوتن-رافسون، حاکی از اعتبار الگو تا 84 درصد اطمینان است. طبق نتایج افزایش یک‌ درصدی در ویزیت، 2/2 % از متقاضیان خدمات‌ درمان را کاهش می‌دهد. ذخیره ‌اولیه ‌سلامت و اعتقادات نیز همان تفسیر حق ‌ویزیت را دارند. افزایش یک‌ درصدی در حق‌ بیمه باعث کاهش 3/11 % و افزایش یک ‌واحدی شاخص ‌سلامت، باعث کاهش 1/3 % و افزایش یک‌ سال در سن فرد باعث افزایش10% و مصرف روزانه یک ‌عدد سیگار، باعث افزایش 0/04% در تقاضای ‌خدمات‌ درمانی می‌شوند. نتیجه‌گیری: طبق نتایج سطح ‌سلامت، سطح ‌پوشش ‌بیمه، تحصیلات و آگاهی انسان از مسیرهای سلامتی و آناتومی ‌بدن، بیشترین و مصرف‌ سیگار و شغل، کمترین تاثیر را بر تقاضای‌ خدمات ‌درمانی دارند و با افزایش سن، تحصیلات، سطح ‌پوشش ‌بیمه، سطح‌آگاهی و درآمد، بار تقاضای ‌خدمات ‌درمان افزایش می‌یابد از طرف دیگر با گذشت ‌زمان، تحصیلات، سطح ‌آگاهی و درآمد سرانه در حال افزایش است، پس تقاضای این خدمات در آینده افزایش خواهد یافت؛ که باید چاره‌ای اندیشیده شود تا عرضه خدمات نیز به همان نسبت افزایش یابد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.