Skip to main content
فهرست مقالات

نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علائم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 91 تا 108)

پژوهش حاضر با هدف نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 120 دانشجوی دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به پرسش‌نامه‌های نگرش به تغذیه، آزمون رنگ-واژه استروپ، مقیاس رفتار تکانه‌ای و پرسش‌نامه نگرانی تصویر بدنی پاسخ دادند. داده‌ها با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که مجموع زمان واکنش در 4 کارت، مجموع تعداد خطاها در 4 کارت، اضطرارمنفی، نگرانی تصویربدنی با علایم اختلال خوردن ارتباط معناداری دارد. همچنین 33% از کل واریانس علایم اختلال خوردن به وسیلة بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی تبیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بازداری ضعیف پاسخ‌های غالب، اضطرار منفی و نگرانی دربارة تصویر بدن، می‌تواند در علایم اختلال خوردن در دانشجویان دختر نقش داشته باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.