Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 121 تا 144)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دینداری، منبع کنترل دانشجویان و نگرش آنان به آینده­ شغلی‌شان بود. این پژوهش در زمره­ پژوهشهای همبستگی به­شمار می‌رود. جامعه­ آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و نمونه­ پژوهش با توجه به جدول مورگان، تعداد 375 دانشجو بودند که به شیوه­ سهمیه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجه دینداری توسلی، پرسشنامه­ منبع کنترل لونسون و پرسشنامه محقق‌ساخته نگرش به ­آینده­ شغلی بود. یافته­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSSو LISREL تحلیل شد و نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان به آینده شغلی‌شان با میزان دینداری و منبع کنترل درونی همبستگی مثبت و معنادار دارد. همچنین نگرش دانشجویان به آینده­ شغلی با توجه به دینداری و منبع کنترل پیش­بینی‌پذیر است؛ دانشجویانی که دیندارتر و صاحب منبع کنترل درونی بودند، نگرش مثبت­تری به آینده­ شغلی داشتند و در نقطه مقابل، نگرش مثبت به آینده شغلی کمتر مشاهده شد. پیشنهاد می­شود در برنامه درسی فوق برنامه دانشگاهها در خصوص دینداری و اصلاح منبع کنترل دانشجویان برای موفقیت در زندگی به ویژه بحث اشتغال برنامه­ریزی صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

دینداری ، منبع کنترل ، کنترل بیرونی ، کنترل درونی ، نگرش به آینده شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.