Skip to main content
فهرست مقالات

N/A

نویسنده:

تغییر جنسیت ارادی یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی و کیفری شده که تاکنون سابقه نداشته است. اگر فردی مطابق مقررات تغییر جنس بدهد و قبل از تغییر، مرتکب جرمی شده باشد، ولی هنوز حکم مجازات در مورد وی صادر نشده باشد یا این که صادر شده ولی به اجرا در نیامده باشد، آیا تغییر جنسیت تاثیری بر جرایم یا مجازات وی خواهد داشت یا خیر؟ با این وصف که قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف، هر جا که در مقام بیان فاعل و مرتکب جرم بوده از عبارت هر کس، کسی که، و یا هر مرد و هر زنی نام برده و به این ترتیب تفاوتی در فاعل و مرتکب جرم از جهت جنسیت قائل نشده است؛ از طرفی جرایمی نیز وجود دارد که به دلیل نوع جرم، فاعل جرم فقط یکی از دو جنس مذکر و یا مونث می­باشد به طوری که اگر فاعل یکی از جرائم از جنس مذکر به مونث یا بالعکس تغییر پیدا کند، نوع جرم ارتکابی و مجازات آن نیز تغییر پیدا کرده و حتی گاهی وصف مجرمانه عمل نیز از بین می ­رود. هدف تحقیق حاضر پاسخ به آثار کیفری تغییر جنسیت با توجه به سکوت قانون­گذار و فقدان نص صریح قانونی در خصوص تغییر جنسیت می­ باشد. روش تحقیق، روشی تحلیلی و توصیفی است که با مطالعه کتب، مقالات و مشاوره با اساتید حقوق و پزشکان متخصص صورت گرفته است. این پژوهش با بررسی فقهی و حقوقی موضوع به این نتیجه رهنمون شد که آنچه مهم است جنسیت جانی و مجنی علیه در زمان ارتکاب جرم بوده هر چند جنسیت وی بعد از ارتکاب جرم تغییر یابد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.