Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامه تنظیم رفتار ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 31 تا 46)

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ویژگی­های روان­سنجی نسخۀ فارسی پرسش­نامة تنظیم رفتار ورزشی بود. در مجموع، 522 ورزشکار (223 مرد، 299 زن) با دامنۀ سنی 44-16 سال پرسش­نامه را تکمیل کردند. برای برآورد همسانی درونی امتیازات هر خرده‌مقیاس‌ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی زمانی سؤالات از روش آزمون- آزمون مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان‌دهندۀ عدم برازش مطلوب مدل اولیۀ این مقیاس (24 سؤالی) بود. در ادامه، پس از حذف دو عامل، پایایی و روایی مقیاس تائید شد. در نتیجه، از نسخة فارسی پرسش­نامة تنظیم رفتار ورزشی (مدل تعدیل شدۀ 16 سؤالی) می­توان به عنوان یک ابزار مناسب برای ورزشکاران در جامعۀ ایرانی استفاده کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.