Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف مکمل دارچین بر روی عوامل هماتولوژیک و آنزیم‌‌های کبدی ALT، AST و ALP در زنان معتاد به آمفتامین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 269 تا 286)

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف یا عدم مصرف مکمل دارچین بر روی عوامل هماتولوژیک آنزیم­ های کبدی زنان معتاد به آمفتامین انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه تجربی 48 زن معتاد به آمفتامین که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به چهار گروه تقسیم شدند. برنامه تمرینی در طی هشت هفته و هر هفته سه روز انجام شد. مکمل دارچین به صورت کپسول و ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 500 ﻣﻴﻠـی­ گـﺮم، دو ﺑﺎر در روز، ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧاﻫﺎر مصرف شد. نمونه خونی به منظور اندازه ­گیری عوامل هماتولوژیک و آنزیم­ های کبدی گرفته شد. جهت مقایسه بین گروه­ ها از آزمون مانوا و برای تغییرات درون گروهی از آزمون t زوجی استفاده شد. یافته­ ها: نتایج این تحقیق، تفاوت معناداری در عوامل هماتولوژیک و آنزیم­ های کبدی بین گروه­ها نشان نداد ( 0/05 <P ). آزمون t زوجی کاهش معنادار گلبول­های سفید در همه گروه­ ها، هماتوکریت و گلبول­ های قرمز در گروه­ های مکمل را نشان داد (0/05>P). نتیجه‌گیری: تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل دارچین می­ تواند بر عوامل هماتولوژیک معتادان موثر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.