Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه‌ی تاب آوری روانی ملی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 57 تا 68)

مقدمه: پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش‌های پیشین درباره تعریف سازه تاب‌آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ای جهت اندازه‌گیری این سازه بپردازد.روش: باتوجه‌به تعاریف، 48 گویه اولیه طراحی و پس از اخذ نظر صاحب‌نظران حوزه‌های سیاسی، روان‌شناسی و دفاعی و اجرای مقدماتی روی 50 نفر، داده‌ها تحلیل ابتدایی شد و درنهایت روی نمونه نهایی (350 نفری) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آلفای کرونباخ کل 96/0 بود و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به‌روش مولفه‌های اصلی نیز 8 عامل اساسی را نشان داد. غیر از یک سوال که بار عاملی معنی‌داری را با هیچ‌یک از عوامل هشتگانه پرسشنامه نشان نداد، سایر سوالات در عوامل هشت‌گانه، بار عاملی مناسبی را نشان دادند.بحث: نتایج حاصل از پایاسازی و روایی‌یابی پرسشنامه تاب‌آوری روانی ملی، بیانگر کفایت این پرسشنامه برای پژوهش‌های آتی خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.