Skip to main content
فهرست مقالات

اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 13 تا 24)

گیاهان در دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محیطی مواجه می‌شوند که هر‌یک از آنها با‌توجه‌به میزان حساسیت و مرحلة رشد گیاه آثار متفاوتی بر رشد و عملکرد آن دارند. آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر رژیم‌های هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در خرداد سال 1393 در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای بررسی‌شده شامل رژیم‌های آبیاری در 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی و محلول‌پاشی هیومیک اسید در سه غلظت صفر، 150 و 300 میلی‌گرم در لیتر بودند. گیاهان محلول‌‌پاشی‌شده با 300 میلی‌گرم در لیتر هیومیک اسید، بیشترین مقدار شاخص‌های رشد را داشتند. بیشترین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک، طول برگ و محتوای کربوهیدرات در شرایط آبیاری در 100 درصد ظرفیت زراعی و محلول‌پاشی با 300 میلی‌گرم در لیتر هیومیک اسید به دست آمد؛ در‌حالی‌که بیشترین مقدار پرولین از تیمار آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی و بدون کاربرد هیومیک اسید حاصل شد. برهم‌کنش رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های تعداد برگ، محتوای کلروفیل a، b و کارتنوئید اثر معنی‌داری نداشت. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند گیاهان مرزة محلول‌پاشی‌شده با 300 میلی‌گرم در لیتر هیومیک اسید با آبیاری در 100 درصد ظرفیت زراعی، بیشترین تولید را داشتند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.