Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه بیناب نوری لامپ های روشنایی کم مصرف موجود در ایران و احتمال تولید رادیکال های هیدروکسیل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 166 تا 174)

چکیده:

سابقه و هدف: عليرغم بهره گيري روزافزون از لامپ هاي كم مصرف، در خصوص وجود تابش فرابنفش در خروجي آنها نگراني هايي وجود دارد. در اين مطالعه خروجي لامپ هاي كم مصرف موجود در بازار ايران در محدوده هاي فروسرخ، مرئي و فرابنفش اندازه گيري و احتمال توليد راديكال هاي هيدروكسيل توسط تابش آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. مواد و روش ها: بيناب و شدت نور 33 لامپ كم مصرف توسط اسپكترومتر و راديومترهاي مجهز به حسگرهاي فرابنفش، مرئي و فروسرخ ثبت شد. احتمال توليد راديكال هاي هيدروكسيل توسط سه لامپ كه بيش ترين شدت نشر فرابنفش را داشتند، بررسي و سيگنال فلوئوريمتري دزيمترهاي ترفتاليك اسيد ارزيابي شد. پارامترهايي نظير راندمان روشنايي، انتگرال بيناب و درصد خروجي لامپ ها در نواحي مختلف طيفي تعيين و مقايسه با منحني فتوپيك بينايي انسان انجام گرفت. يافته ها: در لامپ هاي با توان مشابه، شدت نور مرئي و فروسرخ تفاوت قابل ملاحظه اي نداشتند. در تابش فرابنفش شدت لامپ هاي كم مصرف آفتابي حدود 2 برابر لامپ هاي كم مصرف مهتابي بود كه در مقايسه با لامپ تنگستن از شدت بالاتري برخوردار مي باشند، درحالي كه تابش فروسرخ در لامپ هاي تنگستن تقريبا ده برابر لامپ هاي كم مصرف است. دزيمتري شيميايي نشان داد لامپ هاي ارائه شده در بازار مصرف توسط سه كارخانه سازنده، قابليت توليد راديكال هيدروكسيل را در فواصل نزديك و طي تابش هاي طولاني دارا مي باشند. استنتاج: تابش لامپ كم مصرف از فاصله بيش از يك متر ايمن است. اما در فواصل كم تر و زمان هاي طولاني، برخي از آن ها به دليل نشر تابش فرابنفش مي توانند به چشم و پوست آسيب وارد كنند. نظارت بر مشخصات لامپ هايي كه وارد بازار مي شوند، توصيه مي گردد.

کلیدواژه ها:

فروسرخ ،رادیکال هیدروکسیل ،لامپ کم مصرف ،بیناب نور ،فرابنفش ،مرئی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.