Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی وکتور لنتی ویروسی pLEX-LAMP-DARPin جهت بیان دارپین هدفمند علیه HER2 در سطح اگزوزوم مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (11 صفحه - از 13 تا 23)

چکیده:

سابقه و هدف: سلول های زنده به منظور ارتباط با محیط اطرافشان نانوذرات اگزوزومی آزاد می کنند.امروزه اگزوزوم به عنوان حامل دارو در تحقیقات مطرح است. این ذرات را می توان با بیان لیگاند مخصوص سرطان/بیماری هدفمند ساخت. پروتئین اتصالی غشا LAMP که در اگزوزوم بیان می شود بهترین انتخاب به عنوان نگهدارنده لیگاندی است که می تواند به رسپتورهای اختصاصی سلول هدف متصل گردد. هدف از این مطالعه طراحی وکتور لنتی ویروسی بوده است که حامل ژن کایمر جهت بیان پروتئین کایمر LAMP-DARPin در سطح اگزوزوم برای اتصال به گیرنده های HER2 در سطح سلول های سرطانی است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با RNA استخراج شده از ماهیچه اسکلتی موش cDNA سنتز گردید وبا پرایمرهای اختصاصی، ژن LAMP2b تکثیر گردید. با روش SOEing PCR دو سایت برش بین توالی کد کننده سیگنال پپتید وپپتید بالغ ایجاد شد وسپس در وکتور لنتی ویروسی pLEX کلون شد. ژن دارپین طراحی ،اپتیمایز ، سنتزودر وکتور pLEX-LAMP بین توالی سیگنال وپپتید بالغ کلون شد و کلونیگ با colony-PCR با تعیین توالی تایید شد. یافته ها: ژل الکتروفورز محصول واکنش SOEing PCR، بیان گرتکثیر بخش کد کننده ژن LAMP2b است. بعد از کلونیگ وجداسازی پلاسمید از کلون های مثبت ،تعیین توالی انجام شد که بلاست توالی در NCBI تایید کننده توالی ژن LAMP2b است.هم چنین ورود توالی دارپین بین توالی پپتید سیگنال و پپتید بالغ به وسیله الکتروفورز وتوالی یابی تایید شد. استنتاج: در این مطالعه وکتور لنتی ویروسی PLEX LAMP-DARPin طراحی گردید که با کمک آن می توان لیگاند دارپین را جهت هدفگیری سلول های سرطا نی HER2 مثبت در سطح اگزوزوم بیان نمود.

کلیدواژه ها:

اگزوزوم ، وکتور لنتی ویروسی ، دارپین ، SOEing PCR ، LAMP2b


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.