Skip to main content
فهرست مقالات

استخراج و شناسایی عصاره اندام های مختلف گیاه گزنه دو پایه Urtica dioica L و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضدقارچی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (11 صفحه - از 75 تا 85)

چکیده:

سابقه و هدف: گیاهان دارویی به دلیل نداشتن عوارض داروهای شیمیایی، امروزه در جهان مورد توجه است. گیاه گزنه دو پایه Urtica dioica L دارای خاصیت درمانی در معالجه بیماری های مزمن می باشد. این مطالعه به منظور تعیین خاصیت درمانی در شرایط برون تنی انجام شد. مواد و روش ها: پس از جمع آوری قسمت های مختلف گیاه گزنه به روش ماسیراسیون و پرکولاسیون، عصاره ها تهیه شد. اثرات ضد باکتریایی این گیاه با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (کربی-بائر) انجام و مقایسه گردید. تعیین MIC و MBC با استفاده از روش رقت لوله ای (ماکرودایلوشن) با باکتری های (PTCC 1294) Listeria Monocytogenes وStaphylococcus aureus (ATCC 25923) و Proteus vulgaris (Atcc 13315) وKellebsiella pneumoniae (PTCC 1053) و مخمر Candida albicans (ATCC 10231) مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی اجزای اصلی موجود در عصاره اندام های مختلف گیاه به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) انجام شد. ترکیب های شناسایی شده در اسانس شامل 20 نوع بوده که مهم ترین آن ها شامل 5 ترکیب (21/25 درصد) Neophytadiene و (15/8 درصد)Phtaleic acid و (37/7 درصد)phtaleate Dibutyl و (32/6 درصد)maleate Bis(2-ethyl hexyl) و (62/7 درصد)1،2 - benzenedi carboxylic acid می باشد که مقدار این ترکیبات در برگ نسبت به سایر اندام ها دارای بیش ترین مقدار بوده است. یافته ها: عصاره های آبی بخش های مختلف گیاه نسبت به عصاره های الکلی دارای بیش ترین اثر ضد باکتریایی بوده است. با توجه به این که عصاره آبی اندام های برگ و ریشه در رقت mg/ml 5/0 بهترین اثر آنتی باکتریایی را داشته اند. عصاره آبی برگ گزنه در رقت های مختلف اثر ضد قارچی مناسب تری بر روی قارچ Candida albicans از خود نشان داد. استنتاج: با توجه به آزمایشات انجام شده، گیاه گزنه دو پایه Urtica dioica دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی می باشد و از این حیث می تواند علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها اثر داشته باشد.

کلیدواژه ها:

گیاهان دارویی ،کروماتوگرافی گازی ،دیسک دیفیوژن ،گزنه دو پایه (Urtica dioica L) ،ماسیراسیون


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.