Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری شاغل در استان مازندران در مورد بیماری آنفولانزای H1N1

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 131 تا 139)

چکیده:

سابقه و هدف: آنفولانزای H1N1، بیماری همه گیری است که در هنگام بروز پاندمی کل جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری شاغل در استان مازندران در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ،373 پزشک خانواده شهری مورد پرسشگری واقع شدند. پرسشنامه ای استاندارد در حیطه های اپیدمیولوژی (7 سوال)، درمان (5 سوال)، ویروس شناسی و تشخیص (5 سوال)، علائم بالینی (6سوال) و پیشگیری (4 سوال) در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 توسط آن ها تکمیل شد. در نهایت پس از اتمام مرحله جمع آوری اطلاعات و کدگذاری متغیرهای کیفی کلیه متغیرها و پاسخ ها وارد صفحه نرم افزار SPSS (V. 18.0، III Chicago Inc.) شده و با استفاده ار آزمون های آماری توصیفی (Descriptive)، t-test، Chi square ، Fishers exact test و…آنالیز شدند یافته ها: از تعداد کل 373 نفر شرکت کننده در مطالعه 5/47 درصد زن و 5/52 درصد مرد بودند. تحلیل داده ها نشان داد که از این تعداد افراد ، 8/0 درصد سطح آگاهی ضعیف، 3/11 درصد سطح آگاهی متوسط، 3/60 درصد سطح آگاهی خوب و 6/27 درصد سطح آگاهی عالی در زمینه بیماری آنفلوآنزا داشتند. هم چنین میانگین نمره افراد نمونه از زیرمقیاس های پرسشنامه سطح آگاهی آنفلوآنزا در زمینه های اپیدمیولوژی، ویروس شناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان به ترتیب 30/4، 38/3، 59/4، 79/2، 67/3 بوده است. میانگین نمره سطح آگاهی زنان در حیطه اپیدمیولوژی و درمان بالاتر از مردان بود .علاوه بر این نتایج حاکی از ارتباط مستقیم سابقه فعالیت با حیطه های ویروس شناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان و رابطه معکوس با حیطه اپیدمیولوژی داشت. استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری در استان مازندران در حد نسبتا بالا بوده است اما لزوم شرکت در برنامه های آموزش مداوم جهت افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات ضروری است.

کلیدواژه ها:

سطح آگاهی ،آنفولانزای H1N1 ،پزشکان خانواده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.