Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 41 تا 54)

چکیده:

کمی شدن و پولی شدن بدقواره،  انگاره آرمانی  از تحصیل دانشگاهی در ایران را  مخدوش ساخته است . گوهر علم ورزی و درس وبحث  وشوق  اکتشاف ، بحث انگیز شده است. پدیده صندلی های خالی از نخستین آثار دوره ای پرابتلاست که در آن قرار است آموزش عالی تاوان رشد بی رویه خود را بدهد. این در حالی است هنوز خانواده ها فرزندان خود را به خارج ومنطقه  وگاهی کم اعتبارترین دانشگاه ها می‌‌فرستند. اگر دانشجو خوب درس می‌‌خواند یا نمی‌‌خواند، اگر برای مدرک می‌‌آید یا در صدد خلاقیت است  همه را  باید در  این دید که چه معنایی از دانشگاه واز بودن در دانشگاه در ذهن دارد.پرسش تحقیق حاضر این است  که ادراک دانشجویان از دانشگاه ایرانی و آمدن به دانشگاه و درس خواندن در آن وفارغ التحصیل شدن از آن چیست؟ تحقیق به روش کیفی است. نویسنده با تحلیل محتوای تجارب آموزشی خویش و با استفاده از یاداشتهای حرفه ای و نیز  از طریق تفسیر پدیدارشناختی گفتگوهایش با  همکاران علمی و دانشجویانش، چارچوبی برای فهم پدیدارشناختی کیفیت ادراک شده دانشجو فراهم آورده است. 291 واحد معنایی از سه نوع یادداشت ثبت شده (خاطرات روزانه حرفه ای، گفتگو با همکاران هیات علمی، گفتگو با دانشجویان)  به عنوان چارچوب نمونه هدفمند انتخاب شده از بازه زمانی 1383 تا   1393 رمورد تامل پدیدارشناسانه واقع شده است. کیفیت تحصیلات دانشگاهی تابعی از شبکه تودرتویی از  معانی در تجربه های واقعا زیسته دانشجویی است. کیفیت برنامه درسی وآموزشی چگونه است ؟؟ این منوط به آن است که دانشجو به تحصیل دانشگاهی چه معنایی می‌‌دهد؟ معنایی که در شبکه ای از تداعی های ذهنی از آدمها، خدمات،کارکردهای تامین نیاز، برنامه ها وبیانیه ها، عملکردها، فر صتها، امکانات وزیر ساختها، زیبایی ها، نمادها ، انتظارات، آوازه ها  ورخداده ها شکل می‌‌گیرد .

کلیدواژه ها:

پدیدارشناسی ، دانشجو ، کیفیت ، تحصیلات دانشگاهی ، برنامه های آموزشی و درسی ، شبکه معانی ، تجربه زیست دانشجویی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.