Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ابعاد هدف‌گرایی با اضطراب رقابتی ورزشکاران دوومیدانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 51 تا 62)

چکیده:

هدف این پژوهش، تعیین رابطة ابعاد هدف‌‌گرایی (تکلیف‌گرایی و خودگرایی) با اضطراب رقابتی ورزشکاران رشتة دوو‌میدانی بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. همة دوومیدانی‌کاران شهر کرمان شرکت‌کننده در مسابقات انتخابی قهرمانی کشور سال 1395 جامة  آماری را تشکیل دادند که به‌صورت کل‌شمار 72 نفر به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها تکلیف‌گرایی می‌تواند اضطراب رقابتی را پیش‌بینی کند. همچنین یافته‌ها نشان داد که  بین خود‌گرایی و تکلیف‌گرایی با اضطراب رقابتی رابطة معنادار وجود دارد و میزان اضطراب رقابتی زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار بیشتر است. به‌طورکلی و با توجه به یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌های مشابه، در انتخاب دوومیدانی‌کاران برای شرکت در مسابقات ورزشی، باید به نوع هدف‌گرایی و سطح اضطراب رقابتی آنان توجه بیشتری شود.

خلاصه ماشینی:

نکتة قابل‌تأمل دیگر این است که با‌ توجه به نبود پیشرفت مناسب دردوومیدانی و ناکامی ‌در کسب موفقیت در برخی اوقات، به‌دلیل غفلت درزمینه‌های روان‌شناختی و همچنین، با توجه به ماهیت مسابقه و عامل بردوباخت در رقابت‌های ورزشی و تأثیر حالات روانی ورزشکار به‌خصوص اضطراب رقابتی و ابعاد هدف‌گرایی بر موفقیت آنان، انجام پژوهش دراین‌زمینه ضروری و مهم به‌نظر می‌رسد؛ زیرا، بررسی این متغیرها و ارتباط آن با موفقیت ورزشکار زمینة مناسبی برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت آرامش روانی ورزشکار فراهم خواهد کرد که می‌تواند در افزایش کارایی ‌و کسب موفقیت به‌طور چشم‌گیری مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، ازآنجایی‌که پژوهش‌های انجام‌شده درزمینة ابعاد هدف‌گرایی در زمینه‌های ورزشی محدود و اندک هستند و گرایش بیشتر آن‌ها به‌سمت جهت‌گیری هدف پیشرفت در زمینه‌های تحصیلی و آکادمیک به‌ویژه در ایران است، این سؤال پیش می‌آید که با توجه به تفاوت افراد تکلیف‌گرا و خودگرا، کدام‌یک از این دو بعد هدف‌گرایی می‌توانند اضطراب رقابتی را بیشتر تحت‌تأثیر خود قرار دهند؟ بنابراین،‌ این پژوهش قصد دارد که ارتباط دو نوع هدف‌گرایی تکلیف‌گرا و خودگرا را با اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشتة دوومیدانی شهر کرمان بررسی کند تا اطلاعات به‌دست آمده از این پژوهش بتواند به مسئولان و مربیان کمک کند تا با توجه به‌ جنبه‌های شخصیتی و‌ میزان اضطراب در دوومیدانی‌کاران، دید واقع‌گرایانه‌ای نسبت به تربیت آن‌ها داشته باشند. The relationship between goal-orientation, self-efficacy and positive & negative emotions with sport performance and life satisfaction in female Wushu athletes. The relationship of goal orientation and competition anxiety with sport performance of young wrestlers. Comparative study of participation motive, goal orientation and coping skills of the athletes belonging to individual and team sport categories. The relation goal orientation with competitive state anxiety inindividual and team athletes of championship sport centers of tehran city.

کلیدواژه ها:

خود‌گرایی ، تکلیف‌گرایی ، اضطراب رقابتی ، دوومیدانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.