Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مولفه‌های آمادگی جسمانی، مهارت‌های حرکتی و آمادگی ادراک‌شده در کودکان چاق و غیرچاق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (13 صفحه - از 169 تا 181)

چکیده:

زمینه و هدف: چاقی و اضافه‌وزن نه‌تنها به‌عنوان عامل اصلی بیماری‌های غیرواگیر فشارخون، چربی خون، دیابت، و بیماری‌های سکته قلبی و مغزی شناخته ‌شده است، که سبب تاثیرگذاری بر سایر جنبه‌های زندگی انسان نیز شده است؛ بدین ترتیب هدف از انجام این پژوهش، مقایسه مولفه‌های آمادگی جسمانی، آمادگی ادارک شده، و مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان چاق و غیرچاق بود. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. بدین منظور 160 دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی شهر کرج در سال 1396 به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ‌شده و بر اساس شاخص توده بدنی در دو گروه چاق و غیر چاق، جایدهی شده­اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه آمادگی ادراک‌شده (آبادی، 1988)، آزمون مهارت‌های حرکتی درشت نسخه دوم (اولریخ، 2000) و آزمون مولفه‌های آمادگی جسمانی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه و چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که در مولفه‌های آمادگی جسمانی و مهارت‌های حرکتی بنیادی بین دختران و پسران، تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0/05 > p). در این متغیرها، پسران نسبت به دختران و کودکان غیرچاق نسبت به چاق، عملکرد بهتری داشتند. همچنین تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین خرده­مقیاس چابکی، سرعت، انعطاف‌پذیری، و قدرت در دو گروه چاق و غیر چاق، تفاوت‌ها معنی‌دار بود (0/05> p). نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج پژوهش حاضر، چاقی سبب کاهش آمادگی جسمانی و سطح مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان می‌شود.

کلیدواژه ها:

آمادگی جسمانی ،مهارت‌های حرکتی ،کودکان چاق ،آمادگی ادراک‌شده ،کودکان غیرچاق


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.