Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت شرایط تنش خشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (17 صفحه - از 219 تا 235)

چکیده:

به‌منظور بهبود رشد گیاه دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار بر روی بذرهای این گیاه در گلخانه پژوهشی دانشگاه شهرکرد در سال 1394 انجام شد. فاکتور اول شدت‌های مختلف میدان مغناطیسی شامل: صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌تسلا (در مدت زمان پنج دقیقه) بعنوان پیش‌تیمار فیزیکی و فاکتور دوم تنش خشکی (2، 4 و 6 روز دور آبیاری) بود. نتایج نشان داد که اثرات متقابل سطوح مختلف شدت‌ میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید. کمترین میزان نشت الکترولیتی غشاء و بیشترین فعالیت آنزیم‌های آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و محتوای آب نسبی برگ در شدت میدان 200 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 2 روز، بیشترین فعالیت کاتالاز در شدت میدان 100 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 4 روز، بیشترین میزان وزن خشک برگ و حجم ریشه در شدت میدان 100 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 2 روز و بیشترین وزن خشک گل و ریشه در شدت میدان 150 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 2 روز مشاهده گردید. اکثر صفات مورد بررسی با افزایش دور آبیاری در شدت‌های مختلف میدان مغناطیسی روند کاهشی را نشان دادند. به‌طور کلی، برای دور آبیاری 2 روز شدت میدان‌های 150 و 200 میلی‌تسلا، برای دور آبیاری 4 روز شدت میدان‌های 100 و 150 میلی‌تسلا و برای دور آبیاری 6 روز شدت میدان‌های 100 و 200 میلی‌تسلا موثرترین شدت‌ها جهت بهبود و افزایش کارایی صفات تحت شرایط تنش خشکی بودند.

کلیدواژه ها:

کاتالاز ،آسکوربات پراکسیداز ،گایاکول پراکسیداز ،دان‌سیاه ،محتوای آب نسبی برگ ،نشت الکترولیتی غشاء


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.