Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر 12 هفته تمرین ورزشی منتخب در آب و مداخله داروی آتورواستاتین بر تغییرات پپتیدهای ناتریورتیک مردان دارای بیماری قلبی- عروقی

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: وضعیت پپتیدهای ناتریورتیک می‌تواند پیش‌بینی‌کننده بیماری قلبی- عروقی در افراد مسن باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر 12 هفته تمرین هوازی در آب بر تغییرات پپتیدهای ناتریورتیک مغزی (Brain Natriuretic Peptide: BNP) و دهلیزی (Atrial Natriuretic Peptide: ANP) مردان با بیماری قلبی- عروقی بود. روش تحقیق: تعداد 40 نفر از بیماران قلبی- عروق کرونری شهر شیراز با دامنه سنی 65-50 سال به روش داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی به چهار گروه 10 نفره شامل: 1) تمرین 2) تمرین و مصرف آتورواستاتین 3) آتورواستاتین 4) کنترل تقسیم شدند. سپس در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون، خون‌گیری انجام شد. گروه‌های 1و 2 به ‌مدت 12 هفته برنامه تمرین منتخب هوازی در آب را انجام دادند، گروه آتورواستاتین، 20 میلی‌گرم به‌‌صورت روزانه دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کردند. تمرین شامل 12 هفته و هر هفته 3 جلسه براساس طراحی تمرین منتخب هوازی در آب با شدت ثابت 60-55 درصد ضربان قلب هدف فعالیت کردند. هر هفته، سه و نیم دقیقه براساس اصل اضافه بار فزآینده تمرین اضافه شد. از آزمون T وابسته برای بررسی اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون، تفاوت بین گروهی از طریق تحلیل واریانس یک راهه ANOVA با پس آزمون Tukey استفاده شد (05/0P≤). یافته‌ها: میانگین BNP چهار گروه آزمودنی‌ها در پس‌آزمون گروه‌های تمرین (001/0P=)، آتورواستاتین (002/0P=) و تمرین -آتورواستاتین (000/0P=) و میانگین ANP چهار گروه آزمودنی‌ها در پس‌آزمون گروه‌های تمرین (002/0P=)، آتورواستاتین (001/0P=) و تمرین- آتورواستاتین (000/0P=) که حداقل تغییرات در BNP به میزان 18/13 درصد و ANP به میزان 58/9 درصد مشاهده شد. نتیجه‌گیری: انجام تمرینات هوازی توام با مصرف روزانه آتورواستاتین می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش پپتیدهای ناتریورتیک بیماران قلبی عروقی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

عروقی ،بیماران قلبی ،آتورواستاتین ،تمرین هوازی در آب ،پپتیدهای ناتریورتیک مغزی (BNP) و دهلیزی (ANP)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.