Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر ورزش منظم با تردمیل بر بیان میکروآر ان ای 10b (miR-10b) و فاکتور نوروترفیک مشتق‌شده از مغز (BDNF) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی ماده

نویسنده:

(9 صفحه - از 277 تا 285)

چکیده:

زمینه و هدف: تاثیرات مثبت ورزش بر عملکرد مغز و همچنین افزایش بیان برخی از عوامل رشد نورونی از جمله فاکتور نوروترفیک مشتق‌شده از مغز یا BDNF (Brain-derived neurotrophic factor)، اثبات شده است. برای بررسی بیشتر مکانیزم‌های مولکولی این تغییرات و همچنین با اطلاع از این موضوع که miR-10b یکی از تنظیم‌کننده‌های بیان BDNFاست، تاثیر ورزش بر بیان نسبی miR-10b (microRNA-10) در موش‌های صحرایی ماده ارزیابی گردید. از آنجا که مطالعات قبلی نشان داده‌اند، ورزش از طریق برهمکنش با هورمون استروژن باعث افزایش بیان BDNF می‌شود، اثر ورزش بر بیان miR-10b در موش‌های فاقد تخمدان نیز سنجیده شد. روش تحقیق: در این مطالعه، تعداد 42سر موش صحرایی ماده از نژاد ویستار، انتخاب و در قالب دو گروه دست‌نخورده و فاقد تخمدان بررسی شدند. موش‌های فاقد تخمدان، جراحی تخمدان‌برداری را سپری کرده و بعد از گذشت یک ماه برای انجام آزمایش استفاده شدند. پروتکل ورزش، چهار هفته دویدن بر روی تردمیل بود. برای تعیین بیان نسبی miR-10b در هیپوکامپ موش‌ها از روش Real time PCR استفاده شد. یافته‌ها: بیان miR-10b در گروه شم- ورزش نسبت به گروه کنترل در هر دو نوع موش‌های دست‌نخورده و فاقد تخمدان، تفاوت معنی‌داری نشان نداد. ورزش اجباری با تردمیل، تغییرات معنی‌دار در بیان این ژن در هر دو نوع موش دست‌نخورده و فاقد تخمدان ایجاد نکرد (0/05˃P)؛ اما بیان BDNF در موش‌های دست‌نخورده به‌طور معنی‌دار افزایش یافت (0/05˂P). در واقع بیان miR-10b با تغییرات بیان BDNF در اثر ورزش، هیچ‌گونه همبستگی نداشت. نتیجه‌گیری: در واقع این مطالعه نتوانست ارتباط بیان miR-10b با افزایش بیان BDNF که حاصل برهمکنش ورزش و هورمون استروژن است را اثبات نماید؛ بنابراینmiRNA نمی‌تواند جز عوامل تنظیم‌کننده بیان BDNF محسوب گردد.

کلیدواژه ها:

هیپوکامپ ،موش صحرایی ماده ،ورزش منظم با تردمیل ،miR-10b


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.