Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر استفاده از مداخلات مبتنی بر پردازش و یکپارچگی حسی، بر رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم: بررسی مروری روایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 350 تا 356)

چکیده:

مقدمه: اختلال اتیسم، از شایع ترین اختلالات رشدی در میان کودکان است که در سال های اولیه کودکی به شکل تخریب کیفی در تعامل اجتماعی و الگوهای تکراری و کلیشه ای در رفتار و علایق و فعالیت ها ظهور می کند. الگوهای کلیشه ای و تکراری در رفتار، اختلال در توجه و تمرکز، رشد شناختی و همچنین، آسیب هایی در عملکرد اجتماعی و مهارت های ارتباطی را در این کودکان به دنبال دارد که در فعالیت های روزمره از بازی گرفته تا فعالیتهای تحصیلی کودک، مداخله می کند. این نشان می دهد که رفتارهای کلیشه ای به هر نحو ممکن باید کاهش یابد. از طرفی، برخی محققین دلیل این الگوهای کلیشه ای در این کودکان را نوعی نارسایی حسی در برابر محرکات حسی در نظر می گیرند. بنابراین، مقاله حاضر با هدف مرور منابع به منظور بررسی تاثیر درمان های مبتنی بر پردازش و یکپارچگی حسی بر الگوهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اتیسم تدوین شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مروری بود. برای یافتن مطالعات مرتبط با هدف پژوهش، جستجو در پایگاه های انگلیسی Ot seeker ، Google scholar ، Scopus و PubMed با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی Sensory processing ، Sensory integration autism ، Stereotypic behavior و پایگاه فارسی Scientific Information Database ( SID ( با واژگان کلیدی فارسی اتیسم، یکپارچگی حسی، پردازش حسی و رفتار کلیشه ای انجام گرفت و در نهایت 21 مطالعه مرتبط بر اساس معیارهای ورود انتخاب شد. یافته ها: مرور منابع نشان داد که رویکرد یکپارچگی حسی در بهبودی تعامل و کاهش حرکات کلیشه ای اتیستیک در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، اثرات مثبت داشته است. نتیجه گیری: به نظر می رسد که این نوع درمان، می تواند در ترکیب با مداخله رفتاری، در کاهش رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم موثر باشد.

کلیدواژه ها:

اتیسم ،یکپارچگی حسی ،پردازش حسی ،رفتار کلیشه ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.