Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌بینی امتیاز آزمون حرکات عملکردی مردان آتش‌نشان از طریق عملکرد در آزمون دیپ‌اسکات مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 318 تا 325)

چکیده:

مقدمه: آزمون حرکات عملکردی (Functional Movement Screen یا FMS) مجموعه‌ای متشکل از هفت آزمون می‌باشد که جهت شناسایی افراد در معرض آسیب معرفی شده است. گاهی محدودیت در منابع یا زمان، امکان انجام کامل این آزمون را نمی‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین روایی کاربرد آزمون دیپ‌اسکات (Deep Squat یا DS) به جای FMS انجام شد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی 524 آتش‌نشان شاغل در شهر اصفهان بود. ابتدا از نمونه‌ها آزمون‌های DS و FMS به عمل آمد و سپس از تحلیل منحنی مشخصه عملکرد (Receiver Operating Characteristic یا ROC) برای تعیین نقطه برش آزمون DS و از آزمون Logistic regression برای تعیین احتمال درستی پیش‌بینی استفاده گردید. یافته‌ها: بر اساس تحلیل ROC، میزان حساسیت (تشخیص صحیح) و یک منهای ویژگی (تشخیص غلط) در بهینه‌ترین نقطه برش آزمون DS، به ترتیب 92/0 و 55/0 به دست آمد. تحلیل Logistic regression نشان داد، افرادی که نمرات صفر و 1 را در آزمون DS کسب کردند، 9 برابر بیشتر از دارندگان نمرات 2 و 3 شانس دارند که در FMS نمره کمتر از 14 بگیرند. نتیجه‌گیری: در صورت کمبود وقت و منابع به خصوص هنگام غربالگری جمعیت‌های بزرگ، می‌توان از آزمون DS به جای FMS استفاده نمود. با توجه به وجود 55/0 تشخیص غلط افراد در معرض نمره کمتر از 14 در FMS، هنوز نیاز است که برای تشخیص دقیق‌تر، آزمون FMS را برای آن‌ها اجرا کرد. با اجرای چنین روندی، حدود 30 تا 40 درصد در وقت و منابع صرفه‌جویی می‌شود.

کلیدواژه ها:

پیش‌بینی ، آسیب ، محدودیت حرکتی ، دیپ‌اسکات ، بررسی میزان خطر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.