Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی تاثیر دو نوع جلیقه خنک کننده بر روی پاسخ‌های فیزیولوژیک استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس حفاظتی مقاوم در برابر اسید در اتاقک شرایط جوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 258 تا 264)

چکیده:

مقدمه با توجه به بروز استرین گرمایی در هنگام کاربرد لباس های حفاظتی مقاوم در برابر اسید به عنوان لباس کار در محیط های کاری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عملکرد دو نوع جلیقه خنک کننده بر روی شاخص های استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس های حفاظتی مقاوم در برابر اسید انجام شد. روش ها این مطالعه از نوع تجربی بود که در اتاقک شرایط جوی با دمای 40 درجه سانتی گراد و رطوبت 25 درصد، بر روی 10 دانشجوی پسر سالم که لباس مقاوم در برابر اسید پوشیده بودند، انجام گرفت. هر فرد سه بار و به مدت 90 دقیقه بر روی تردمیل با سرعت 8/2 کیلومتر در ساعت و شیب صفر درجه، یک بار بدون جلیقه (گروهA) ، یک بار با جلیقه ژل یخ (گروه B) و یک بار هم با جلیقه مواد تغییر فاز پارافینی (گروه C) راه رفت. ضربان قلب، دمای دهانی و دمای پوست در طول انجام آزمون اندازه گیری گردید. یافته ها میانگین ضربان قلب در گروه های A، B و C به ترتیب 0/104، 2/97 و 7/97 ضربان در دقیقه گزارش شد. میانگین دمای پوست به ترتیب 1/37، 1/31 و 2/33 درجه سانتی گراد و میانگین دمای دهانی به ترتیب 9/36، 7/36 و 6/36 درجه سانتی گراد بود. اختلاف معنی داری بین میانگین شاخص های فیزیولوژیک در گروه های B و C در مقایسه با گروه A وجود داشت. نتیجه گیری در هنگام استفاده از لباس کار ضد اسید، پوشیدن جلیقه خنک کننده ژل یخ و تغییر فاز پارافینی از طریق کاهش دادن شاخص های فیزیولوژیک، سطح استرین گرمایی را تا حد قابل قبولی کاهش می دهند.

کلیدواژه ها:

لباس ،استرس حرارتی ،خنک ،دمای بدن ،مقاوم به اسید


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.