Skip to main content
فهرست مقالات

قانون حمایت از حقوق افراد با ناتوانی: مروری بر چالش ها و ناهمانندی ها در اجرا و دستاوردهای آن در چند کشور مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (12 صفحه - از 173 تا 184)

چکیده:

مقدمه: در گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد دارای انواع ناتوانی در جهان که بزرگ ترین اقلیت غیر نژادی به شمار می روند، بیش از یک میلیارد نفر برآورد شده است که 20 درصد از آن ها را فقیرترین افراد جهان تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف مرور و مقایسه کارکرد کشورهای مورد مطالعه در چگونگی اجرا و پیشبرد پیمان قانون حقوق افراد با ناتوانی (سازمان ملل متحد) انجام شد. مواد و روش ها: کشورهای مورد پژوهش شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بود. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره این کشورها با جستجوی گسترده در پایگاه های علمی معتبر داخلی و جهانی انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در بخش هایی شامل توصیف برخی ویژگی های افراد با ناتوانی در کشورهای مورد مطالعه و بررسی وضعیت حقوق افراد با انواع ناتوانی در زمینه های آموزش و پرورش، به کارگماری، دسترسی پذیری به خدمات و مناسب سازی فضای زندگی اجتماعی- شهری ارایه شده است. کارکرد کشورهای مورد مطالعه در اجرای این قانون، نشان دهنده شکاف زیادی بین آن ها بود و هر یک از این کشورها با چالش های ویژه ای در پیشبرد آن روبه رو هستند. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف قانون حقوق افراد با انواع ناتوانی، نه تنها نیازمند تصویب و اجرای قوانین و اصلاح ساختارها است، بلکه در گرو تغییر در نگرش های اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش و احترام به کرامت انسانی این افراد نیز می باشد تا همراه با بسترسازی های محیطی، مناسب سازی برنامه های آموزشی- حرفه ای و مدیریت بودجه و امکانات، موثر واقع شود.

کلیدواژه ها:

آموزش و پرورش ، قانون حقوق افراد با ناتوانی ، چالش ها و ناهمانندی ها در اجرا ، به کارگماری ، دسترسی پذیری به خدمات ، مناسب سازی فضای زندگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.