Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 273 تا 279)

مقدمه: شبکه RG (ResearchGate) فرصتی را برای مشارکت علمی پژوهشگران در جریان تولید اطلاعات فراهم می کند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شبکه RG انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت کمی و از نوع کاربردی بود که در آن از روش های علم سنجی (دگرسنجی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشگاه های علوم پزشکی حاضر در شبکه علمی RG تشکیل داد. داده ها به روش مشاهده و ثبت دستی اطلاعات از سایت های RG، Webometrics و پایگاه استنادی جهان اسلام در بازه زمانی 6 اردیبهشت تا 31 خرداد سال 1394 جمع آوری شد. جهت بررسی آزمون رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی Spearman استفاده گردید. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ترسیم گراف ها در نرم افزار Pajak انجام شد. یافته ها: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز به ترتیب بیشترین مشارکت را در سایت RG داشتند. پژوهشگران کشورهای آمریکا، چین و ایران نیز به ترتیب بیشترین رویت کنندگان و دانلود کنندگان مدارک (مقالات) دانشگاه های علوم پزشکی در RG بودند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نقش محوری در هم نویسندگی با بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی داشت. رابطه قوی و مثبتی بین نمره RG و رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی جهان اسلام و رتبه بندی Webometrics مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشگاه های دارای رتبه بهتر در رتبه بندی ها، در RG نیز فعال تر هستند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهم ترین گره شبکه هم نویسندگی می باشد. نزدیکی جغرافیایی در هم نویسندگی دانشگاه ها موثر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.