Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen section با در نظر گرفتن تشخیص هیستولوژیک نهایی به عنوان استاندارد طلایی در توده های سر و گردن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 222 تا 227)

مقدمه: این مطالعه، با هدف تعیین ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen section در مقایسه با نتایج پاتولوژی نهایی نمونه های تثبیت شده در فرمالین در تعیین ماهیت توده های سر و گردن به انجام رسید. روش ها: در یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، کل 88 نمونه ی مربوط به توده های سر و گردن که از سال های 94-1389 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان موجود بود، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج روش Frozen section و پاتولوژی توده ی آن ها از پرونده ی بیماران استخراج گردید. سپس، حساسیت، ویژگی، مثبت و منفی کاذب و ارزش اخباری این روش در مقایسه با پاتولوژی محاسبه گردید. یافته ها: روش Frozen section در مقایسه با نتایج پاتولوژی نهایی نمونه های تثبیت شده در فرمالین، دارای حساسیت 8/89 و ویژگی 4/94 درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب این روش، به ترتیب 6/5 و 2/10 درصد به دست آمد. ارزش اخباری مثبت و منفی آن نیز به ترتیب 7/95 و 2/87 درصد بود. میزان صحت این روش 8/91 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: روش Frozen section حین عمل جراحی جهت تعیین ماهیت توده های سر و گردن، روشی به نسبت دقیق و با ارزش است، اما لازمه ی آن، تجربه ی کافی آسیب شناسان شاغل در واحدهای پاتولوژی است که در صورت انجام صحیح آن و همچنین، دقت در نمونه گیری توسط جراح و همکاری این دو، می تواند افزایش میزان صحت Frozen section و در نهایت، کاهش اعمال جراحی مجدد، کاهش عود و پیش آگهی مطلوب تر بیماری را به دنبال داشته باشد.

Background: This study aimed to determine the diagnostic values of frozen section compared with permanent pathology results for detection of characteristic of head and neck tumors. Methods: In a cross-sectional study، 88 patients suffered from head and neck tumors and operated during 2010-2015 in Alzahra hospital، Isfahan، Iran، were enrolled. The results of frozen section and permanent pathology were extracted from hospital records and sensitivity، specificity، false negative، false positive، and negative and positive predictive values were calculated for frozen section. Findings: Sensitivity، specificity، false negative، false positive، positive predictive value، and negative predictive value were as 89.8%، 94.4%، 5.6%، 10.2%، 95.7%، and 87.2%، respectively; and the accuracy of frozen section was 91.8%. Conclusion: Frozen section test during surgeries is a good and valuable method for detection of characteristic of head and neck tumors. But، enough pathologist experience and precision of sampling by surgeon can lead to increase the accuracy rate of frozen section which finally leads to decrease of reoperation and relapse of disease، and better prognosis.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.