Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 859 تا 864)

چکیده:

مقدمه: بروز هم‌زمان لوپوس اریتماتوی سیستمیک (Systemic lupus erythematosus یا SLE) فعال و Psoriasis نادر است، اما با توجه به درگیری پوستی شایع در هر دو و تشدید Psoriasis با درمان‌های ضد مالاریا جهت SLE، بررسی بروز هم‌زمان دو بیماری اهمیت دارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی بروز Psoriasis در جمعیت افراد با SLE فعال انجام شد. روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 148 نفر از بیماران مبتلا به SLE فعال، در سال‌های 96-1394 انجام گرفت. فعالیت SLE در بیماران طبق سیستم امتیازدهی Systemic lupus erythematosus disease activity index-2K (SLEDAI-2K) بررسی شد و سپس، بروز Psoriasis در بیماران بررسی گردید. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز در چک لیست مربوط ثبت شد. یافته‌ها: میانگین امتیاز SLEDAI-2K در بیماران مورد ارزیابی 77/ 19 ± 10/ 14 بود. مدت زمان ابتلا به SLE با امتیاز SLEDAI-2K ارتباط معنی‌داری داشت (001/ 0 = r=0/294، P). بیماری Psoriasis از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی‌داری داشت (019/ 0 = P). بین سن بیماران (080/ 0 = P)، مدت زمان ابتلا به SLE (316/ 0 = P) و میانگین نمره‌ی SLEDAI-2K ( P=0/295) با ابتلای هم‌زمان به Psoriasis ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: میانگین سنی بیماران، مدت زمان SLE و میانگین امتیاز فعالیت آن ارتباطی با ابتلای هم‌زمان به Psoriasis نداشتند، اما توزیع جنسیتی Psoriasis در بیماران با SLE فعال، به طور احتمالی در مردان بیشتر است.

کلیدواژه ها:

Psoriasis ،بیماری‌های پوستی ،لوپوس اریتماتوی سیستمیک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.