Skip to main content
فهرست مقالات

زبان به منزله‌ی بازنمایی فرهنگ از دیدگاه استوارت هال با توجه به نظر فردیناند دو سوسور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 1 تا 15)

چکیده:

مطالعات فرهنگی زمینه ای نسبتا جدید در علوم انسانی است که از دهة 1708 میلادی بالاخص در آمریکا شکل مدوّن یافت و از پیشگامان آن استوارت هال است که این نظریه را به صورتی نظام مند در آثاری همچون بازنمایی: بازنمایی های فرهنگی و عمل رمزگااری و رمزگااری/ رمزگشایی، در محور مطالعات فرهنگی معاصر، به تفصیل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه هال، زبان بازنمایی فرهنگ است و از آن جدا نیست. فرایند رمزگااری و نیز رمزگشایی در دل فرهنگ و از مسیر آن شکل می گیرد و از آنجا که فرهنگ مدام در حرکت و تغییر است، دلالت و فرآیند شکل گیری معنا نیز ثابت نیست و پیوسته دگرگون می شود، یکّه و تثبیت شده نیست و همزمان با حرکت فرهنگ از نو بر ساخته می شود و این نقطة مشترک دیدگاه فردیناند دو سوسور و استوارت هال است. ما نظریة بازنمایی و ساخته شدن معنا را در زبان، تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگ وامدار سوسور هستیم که برای نخستین بار کیفیت ذاتی معنا و دلالت را زیر سوال برد و رابطة دال و مدلول را رابطه ای دلبخواهی و بنابراین اختیاری و متغیّر دانست و آغازگر مباحث مربوط به دانش نشانه شناسی بود. این مقاله بر آنست نشان دهد که با توجه به نظریه مطالعات فرهنگی چگونه فرهنگ و ابزار آن، بازنمایی – زبان – در عین حالکه معنا را با توجه به هنجارهای فرهنگ و گفتمان مسلط تثبیت می کنند، همواره راه را بر ساختارشکنی از خود و ظهور خوانش های نو باز می گاارند بنابراین علیرغم فرهنگ و گفتمان مسلط، همواره می توان معناهایی جدید خلق کرد که شاید بتوانند رخدادهایی شوند که جریان فرهنگ وهنر را به مسیرهای تازه ای ببرند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ،بازنمایی ،مذاکره ،استوارت هال ،متغیرهای فرهنگ ،فردیناند دو سوسور


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.