Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر آموزش هندلینگ (مراقبت‌های ویژه) بر کیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (6 صفحه - از 19 تا 24)

چکیده:

مقدمه و اهداف کودکان مبتلا به فلج مغزی مقیم مراکز به علت مشکلات طولانی‌مدت نیاز به مراقبت دائمی دارند و مراقبت از آنها می‌تواند سلامت جسمانی و روانی مراقبان آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مراقبت‌های ویژه بر کیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی انجام شد. مواد و روش‌ها در مطالعه مداخله‌ای-نیمه‌‌تجربی حاضر، 60 نفر از مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر تهران به شیوه تمام‌شماری و با رعایت معیارهای لازم انتخاب و در دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (36-SF) سه ماه قبل و بعد از انجام آموزش هندلینگ برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جلسه آموزش هندلینگی به صورت تئوری و عملی طی دو روز و هر روز با شرکت 15 نفر از مراقبان گروه مداخله و برگزار شد. داده‌ها قبل و سه ماه بعد از مداخله جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها میانگین سنی و انحراف معیار مراقبان قبل از شروع آموزش در گروه مداخله (22/ 9±50/ 42) و گروه کنترل (84/ 10±57/ 43) بوده است. مقایسه میانگین نمرات بین دو گروه نشان داد که کیفیت زندگی مراقبان گروه مداخله 3 ماه بعد از دریافت آموزش در تمامی ابعاد 36- SFبه جز عملکرد اجتماعی به طور معناداری ارتقاء یافته است (05/ 0> lP). نتیجه ‌گیری آموزش اصول صحیح مراقبت‌های ویژه از کودکان دارای فلج مغزی در مراکز می‌تواند میزان استرس‌های شغلی و فشارهای فیزیکی که بر بدن مراقبان وارد می‌شود را کاهش داده و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی، رفاه و سلامت آنها و کودکان تحت مراقبت‌شان را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، مراقب ، کودک فلج مغزی ، آموزش هندلینگ (مراقبت ویژه)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.