Skip to main content
فهرست مقالات

مروری سیستماتیک بر پژوهش‌های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (46 صفحه - از 149 تا 194)

چکیده:

اخیرا موضوع آشفتگی زناشویی به عنوان یکی از عامل‌های ختم شونده به طلاق مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد در هر لحظه از زمان 20% جمعیت در معرض آشفتگی زناشویی هستند. لذا به نظر می‌رسد شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده آشفتگی زناشویی و توجه به مسائل جنسیتی جهت هر گونه اقدامات پیشگیری کننده ضروری است. بنابراین، مرور سیستماتیک حاضر، با هدف شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده آشفتگی زناشویی در پژوهش های مورد نظر و چگونگی توجه آنها به مسائل جنسیتی انجام شده است. قلمرواین مرور پژوهش‌های انجام شده طی سال های 2018-1981 بوده و جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی با استفاده ازکلید واژه‌های آشفتگی زناشویی، زنان، مردان، زوجین و معادل انگلیسی آن‌ها انجام شده است. نتایج این مرور متون نشان داده که مطالعات به ترتیب عوامل فردی2/ 52 %و بین فردی7/ 21%، اجتماعی- فرهنگی13%، فردی و بین فردی7/ 8%، فردی واجتماعی –فرهنگی3/ 4 %را پیش بینی‌کننده آشفتگی زناشویی می‌دانند. دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که آشفتگی زناشویی در 86% مطالعات با روش کمی مورد بررسی قرار گرفته و60% مطالعات مبنای تئوریکی مشخصی درنظر نگرفته‌اند. فراتر از چنین ویژگی ‌هایی، به نظر می‌رسد نگاه محققین در بیشتر مطالعات انجام شده، مبتی بر نظرگاهی پوزیتیویستی از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی بوده است و جای خالی رویکردهایی غیر پوزیتیویستی برای تحلیل چنین موضوعی احساس می‌شود؛ تحلیل‌هایی که مفاهیمی همانند" توالی تعاملی در روابط زناشویی"،"جهان ادراکی زوجین"، "همدلی هیجانی" و "مسائل جنسیتی" را به میان آورند. این چنین رویکردهایی در کنار رویکردهای پوزیتویستی می‌توانند به غنای تحلیلی " پژوهش های آشفتگی زناشویی " مدد رسانند.

کلیدواژه ها:

آشفتگی زناشویی ،مرور سیستماتیک ،سیطره پوزیتویسم ،مسائل جنسیتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.