Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه آن با مدت‌زمان ازدواج در بین زوجین مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 23 تا 36)

چکیده:

مقدمه: حاملگی بزرگترین رویداد زندگی یک زن می‌باشد که برای تمامی زنان واقعه خوشایندی نیست و در مواردی که به‌درستی مدیریت نشود، استرس زیادی بر مادر و اطرافیان وی وارد می‌کند. هدف کلی این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه مدت‌زمان ازدواج با آن بوده است. روش: پژوهش حاضر از دو بخش آزمون‌سازی و توصیفی-همبستگی و نمونه آماری 150 زوج مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت شماره یک شهرستان ایذه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نشان داد بار عاملی بالاتر از 3/0 مشخص نموده که پرسشنامه از 2 عامل اشباع شده است. این 2 عامل بروی هم در حدود 314/60 برای زنان و 937/69 برای همسرانشان درصد واریانس را تبیین کرده‌اند. همچنین یافته‌های همبستگی نشان داد ترس از زایمان با مدت‌زمان ازدواج برای زنان و برای همسرانشان رابطه‌ای معکوس دارد. وجود رابطه معکوس بین تحصیلات و سن با ترس از زایمان قبل از بارداری نیز ازجمله یافته‌های جانبی این پژوهش بوده است. نتیجه‌گیری: ابزار استانداردشده فارسی "ترس از زایمان قبل از بارداری" دارای ویژگی‌های روان‌سنجی قابل‌قبولی در نمونه ایرانی می‌باشد. همچنین بین مدت‌زمان ازدواج و ترس از زایمان رابطه‌ای معنادار برقرار می‌باشد

کلیدواژه ها:

تحلیل عاملی ، بارداری ، ترس از زایمان ، مدت‌زمان ازدواج


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.