Skip to main content
فهرست مقالات

او با من چکار دارد؟ (بررسی علل مراجعه ی کم تر دانش آموزان به مشاوران)

نویسنده:

(6 صفحه - از 42 تا 47)

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها سؤال پژوهشی اول:«آیا علت مراجعه‌ی کم‌تر دانش‌آموزان‌ به مشاوران،با عوامل مربوط به مشاوران در ارتباط است؟» جدول 1 توزیع فراوانی،درصد و نمره‌ی z مربوط به سؤال پژوهشی اول‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق جدول 1،در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 a)،چون احتمال مشاهده شده کوچک‌تر از احتمال‌ آزمون است،پس فرض خلاف رد و فرض صفر تأئید می‌شود; یعنی علت مراجعه‌ی کم‌تر دانش‌آموزان به مشاوران،با عوامل‌ مربوط به مشاوران در ارتباط نیست. سؤال پژوهشی دوم:«آیا علت مراجعه‌ی کم‌تر دانش‌آموزان‌ به مشاوران،مربوط به خود دانش‌آموزان است؟» جدول 2 توزیع فراوانی،درصد و نمره‌ی z مربوط به سؤال پژوهشی دوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق جدول 2،در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 a)،چون احتمال مشاهده شده بزرگ‌تر از احتمال‌ آزمون است،پس فرض صفر رد و فرض خلاف تأئید می‌شود; یعنی علت مراجعه‌ی کم‌تر دانش‌آموزان به مشاوران مربوط به‌ خود دانش‌آموزان است. توزیع فراوانی،درصد و نمره‌ی z مربوط به سؤال پژوهشی سوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق جدول 3،در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 a)،چون احتمال مشاهده شده کوچک‌تر از احتمال‌ آزمون است،پس فرض صفر تأئید و فرض خلاف رد می‌شود; یعنی علت مراجعه‌ی کم‌تر دانش‌آموزان به مشاوران به عوامل‌ محیط مدرسه مربوط نیست. نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات پس علت مراجعه‌ی کم‌تر یا مراجعه نکردن دانش‌آموزان‌ به مشاوران مربوط به خود دانش‌آموزان است و این علت را هم می‌توان در این عوامل خلاصه کرد:ناآشنایی با وظایف، مسؤولیت‌ها و خدمات مشاوره و راهنمایی;نداشتن وقت‌ کافی برای مراجعه به مشاور;داشتن این استنباط که مراجعه‌ به مشاور نشانه‌ی ضعف دانش‌آموز است;پائین بودن اعتماد به‌نفس دانش‌آموزان;حل مسائل و مشکلات شخصی، اخلاقی،روانی و..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.