Skip to main content
فهرست مقالات

زن در آینه شعر فارسی (6- مولانا) قسمت دوم)

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 202 تا 239)

کلیدواژه ها :

همسر ،زن ،مولانا ،مادر ،تعدد زوجات ،مولانا بزرگترین سرایندة شعر عرفانی در ادبیات فارسی است که بررسی آرا او در بارة زنان می تواند به نوعی نمایندة تلقی عرفان اسلامی ـ ایرانی از زنان باشد در بخش نخست مقاله ،دیدگاه‌ها‌ی منفی او که میراث مشترک جامعة گذشتة ایران بود ،بررسی شد و در این بخش ،دیدگاه‌ها‌ی مثبت او را با ارائه نمونه‌ها‌ و شواهد لازم در سه محور بررسی می کنیم: ،الگوهای ستوده از نظر مولانا؛ ،زن در مقام مادری و نمادپردازی‌ها‌ی مربوط به آن؛ ،زن در شبکه رفتارهای زناشوییاین بررسی نشان می دهد که مولانا از سویی تئوری‌ها‌ی معرفتی خود را دربارة زن که یکی از مسائل هستی است ،بیان می کند و از سوی دیگر روش‌ها‌ی عملی انطباق با آن تئوری‌ها‌ را نشان می دهد بدین گونه با حکایت‌ها‌ و تمثیل‌های خود پلی میان زمین و آسمان می سازد و مریدان خود را با گذراندن از آن به اعتلا می برد اغلب تمثیل‌ها‌ی مولانا به نماد پردازی و سمبولیزم ختم می شود که سعی شده تا حد امکان بررسی و یادآوری گردد ،اما بخش اصلی سمبولیزم زن ،در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد شعر فارسی ،زناشویی ،غیرت

خلاصه ماشینی:

"از این رو بندگان نباید پذیرای دیگری باشند: مشتــــری مـــاست الله اشتــــــری از غــم هــر مشتــری هین بـرتـــرآ مشتـــریی جــو که جــویان تو است عالــم آغــــاز و پــایــان تــو است هین مکش هر مشتــری را تو به دست عشقبـازی با دو معشـــوقه بــد است 409 عشاق واقعی در عالم انسانی هم شاهد این حقیقت اند که رسم توحید، پرداختن به معشوقی یگانه است: چـــو وحـدت است عزبخــانة یکی گـویان (= موحدان) تو روح را زجــز‌حــق چـــرا عزب نکنی تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلی ساخت؟ چرا هوای یکی روی و یک غبب (= غبغب) نکنی؟ 410 2- از منظر خود مردان که معمولا رفتن در پی زنان متعدد، ناشی از حرص و شهوت ایشان است که صفتی مذموم و ناپسند است: جانی است تو را ساده، نقش تـو از آن زاده در ســادة آن بنگــر کان ساده چه تن دارد آیینة جان را بین هم ســاده و هم نقشیــن هر دم بت نو سازد گویی که شمـــن دارد گه جانب دل باشــد،‌گه در غم گل باشـد مانندة آن مـــردی کز حرص دو زن دارد 411 3- از منظر آزار روحی و رنجش زنانی که شوهرانشان به زنان دیگر میل می‌کنند؛ زیرا همچنانکه خداوند در قرآن مجید یاد کرده است، 412 مرد هرگز نمی‌تواند میان زنان خود عدالت را برقرار سازد و طبعا به یکی بیشتر تمایل خواهد داشت: هر آنکو صبــر کرد ای دل ز شهـــوت‌ها‌ درین منزل عوض دیدست او حاصل به جان زان سوی آب و گل چو شخصــی کــو دو زن دارد یکی را دل شکن دارد بدان دیگــر وطن دارد که او خوشتــر بـدش در دل 413 به خصوص اگر زنی، مادر فرزندان مرد باشد، به لحاظ زحماتی که در مقام مادری کشیده است، از دیدگاه مولانا سزاوار چنین آزاری نیست: … مــادر فــرزند را بس حق‌ها‌ست او نه در خورد چنین جور و جفاست 414 غیرت یکی از مسائل مهم که در ارتباط با زن و در شبکه رفتارهای خانوادگی می‌توان مطرح کرد، مسأله غیرت ورزیدن مرد در حق همسر خویش است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.