Skip to main content
فهرست مقالات

مصرف الکل در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 122 تا 129)

هدف: در این بررسی کوشش شد فراوانی مصرف الکل در بیماران بستری در یک بیمارستان عمومی در ایران تعیین شود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی– مقطعی بود و در آن 571 بیمار بستری در یازده بخش بیمارستان عمومی حضرت رسول اکرم(ص) مورد بررسی قرار گرفتند. بخش‌های کودکان، اورژانس، ICU و CCU از بررسی کنار گذاشته شدند. ابزار پژوهش یک پرسش‌نامه‌ی جمعیت‌شناختی بود. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و در دسترس بود. یافته‌ها: توزیع فراوانی مصرف فعلی الکل 6/9% بود (9/8% مرد و 7/0% زن) و در کل 4/25% افراد (8/22% مردان و 6/2% زنان) در طول عمر خویش سابقه‌ی مصرف الکل داشتند. بیشترین فراوانی مصرف فعلی الکل در بخش ارتوپدی (3/25%)، گروه سنی 29-15 سال (3/47%) و افراد با تحصیلات زیر دیپلم (4/56%) دیده شد. فراوانی مصرف فعلی الکل در افراد متاهل 5/54% و در افراد مجرد، طلاق گرفته و همسر مرده 5/45% بود و الگوی مصرف هفتگی شایع‌ترین الگوی مصرف فعلی الکل بود (5/34%). نتیجه: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مصرف الکل در بین بیماران بستری در بیمارستان عمومی شیوع قابل توجهی دارد و توجه به مداخله‌ی آن در تظاهرات و درمان بیماری‌های مختلف اهمیت دارد.

خلاصه ماشینی:

"در ایران کمتر پژوهشی به بررسی فراوانی مصرف الکل در بیمارستان‌های عمومی (1)- Lieber (2)- Sadock (3)- Gelder (4)- Lopez (5)- Andreason (6)- Arthur (7)- Sri (8)- Raguram (9)- Srivastava (10)- Lykouras (11)- Rontos (12)- Rumpf (13)- Hapke (14)- John (15)- Bostwock (16)- Seaman (17)- Mathieu (18)- Landry (19)- Decrey پرداخته و گاهی تنها در یک بیماری و یا یک بخش مورد بررسی قرار گرفته است و نمونه‌های مورد بررسی بسیار اندک بوده‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث این پژوهش با هدف تعیین فراوانی مصرف الکل در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) انجام شد. گفتنی است که بیشتر بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم(ص)را افراد غیر سایکوتیک تشکیل می‌دهند که شاید بتواند تفاوت یافته‌ها در ایران را (1)- Pirmohamed (2)- Brown (3)- Owens (4)- Kranzler (5)- Rosenthal (6)- Melartin (7)- Rytsala (8)- Leskela (9)- Liappas (10)- Paparrigopoulos (11)- Tzavellas (12)- Marholese (13)- Malchy (14)- Negrete توجیه نماید. در پایان پیشنهاد می‌شود با توجه به شیوع بالای مصرف الکل در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز فوریتی در آمارهای گزارش‌شده از پژوهش‌های سایر کشورها، پژوهشی برای تعیین فراوانی مصرف الکل در بخش اورژانس بیمارستان‌های عمومی انجام گیرد و با عنایت (1)- Varvasovszky (2)- McKee (3)- Allen (4)- Nelson (5)- Rouhbaksh به شیوع مصرف سایر مواد از جمله تریاک و مواد برگرفته‌شده از آن در بیماران بستری در بیمارستان عمومی،که در هنگام پرسش درباره‌ی مصرف الکل به مصرف این مواد هم اشاره می‌کردند،پژوهشی نیز درباره‌ی شیوع مصرف سایر مواد در این بیماران انجام گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.