Skip to main content
فهرست مقالات

فراوانی تشخیص های روانپزشکی در بیماران ارجاعی برای مشاوره روانپزشکی در یک بیمارستان عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 6 تا 14)

مقدمه: این بررسی با هدف تعیین علل ارجاع بیماران بستری در بخش‌های مختلف یک بیمارستان عمومی آموزشی به واحد مشاوره‌ی روانپزشکی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنان و تشخیص‌های عنوان شده از سوی روانپزشک مشاور انجام گردیده است.مواد و روش‌کار: آزمودنی‌های پژوهش را 300 بیمار (126 مرد، 174 زن) ارجاع شده از 12 بخش بستری بیمارستان آموزشی حضرت رسول اکرم (ص) واقع در شهر تهران تشکیل داده‌اند که به‌صورت پیاپی طی مدت سه سال به واحد مشاوره‌ی روانپزشکی این بیمارستان ارجاع شده بودند. این افراد به‌کمک یک پرسش‌نامه‌‌ی جمعیت‌شناختی و مصاحبه‌ی بالینی روانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش به‌کمک روش‌های آمار توصیفی تحلیل و ارایه گردیده است.یافته‌ها: 4/40% افراد مورد بررسی در گروه سنی 40- 18 سال قرار داشتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین درصد آزمودنی‌های پژوهش از بخش‌های داخلی (44%) ارجاع شده‌اند و پزشکان بیشترین درصد بیماران ارجاع شده را به‌منظور ارزیابی روانی (13%) و پس از آن به دلیل مصرف داروهای روان‌گردان (11%) ارجاع داده‌اند. در ارزیابی روانپزشک از وضعیت روانی بیماران ارجاع شده، بیشترین درصد مبتلا به اختلال‌های عاطفی (4/24%) و تطابق به بیماری جسمی (7/13%) بوده‌اند. نتیجه‌گیری: مشکلات روانپزشکی در بخش‌های بستری این بیمارستان‌ عمومی شایع است.

خلاصه ماشینی:

"1 در بررسی دیگری ایزدی (1360) 100 بیمار بستری در یک بخش داخلی یک مجتمع بزرگ پزشکی در شهر 1- Uldall 2- Koutsky3- Badshaw 4- Martucci5- Balestrieri 6- Bisoffi7- Bonizzato 8- Govre9- Rothenhausler 10- Ehrentraut11- Kapfhammer 12- Johnson13- Weissman 14- Klerman15- Koenig 16- Shelp17- Goli 18- Chohen19- Blazer 20- Clarke 21- Smit 22- Simon 23- Ormmal 24- Vinkorff 25- Barlow 26- Brown 27- Schulberg 28- Medonia 29- Miranda 30- Munoz 31- Schwenk 32- Coyne 33- Yates تهران را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که 52% بیماران بستری به دلیل یک مشکل بدنی، دارای یک یا چند اختلال روانپزشکی هستند. از این رو وجود یک بخش روانپزشکی و یا واحد مشاوره‌ی روانپزشکی در هر 1- Silverstone 2- Boland3- Diaz 4- Lamdan5- Ranch 6- McCartney7- adjustment disorders بیمارستان عمومی یک اصل اجتناب‌ناپذیر است و آگاهی پزشکان متخصص نسبت به سازوکارها، تأثیر مشکلات روانشناختی در بیماری‌های بدنی و برعکس، موجب موفقیت بیشتر آنان در زمینه‌ی تشخیص و درمان خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.