Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 18 - 7 ساله شهر تهران

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 71 تا 92)

چکیده:

دارد.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از آزمون‌ x^2 نشان داد که بین متغیرهای جمعیت‌شناختی نظیر سن،جنس،وضعیت‌ اقتصادی-اجتماعی،وضعیت تحصیلی و سابقه مشکلات روانی در خانواده و مشکلات‌ رفتاری دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سلات روانی دانش‌آموزان و این‌ واقعیت که هر نوع برنامه‌ریزی در این خصوص مستلزم شناخت میزان و تنوع مشکلات و عوامل‌ تأثیرگذار است،پژوهش حاضر به منظور بررسی همه‌گیرشناسی مشکلات رفتاری کودکان 51-7 ساله‌ و عوامل مرتبط با آنها طراحی شده بود. آزمون آماری‌ x^2 نشان داد که رابطه معناداری بین‌ وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و میزان شیوع مشکلات رفتاری وجود دارد،به این ترتیب که‌ دانش‌آموزانی که از نظر تحصیلی ضعیف هستند،در مقایسه با دانش‌آموزانی که وضعیت‌ تحصیلی خوبی دارند،مشکلات رفتاری بیشتری دارند (x^2-71/85 df-4 p<0/000) . وجود برخی تفاوتها بین یافته‌های این پژوهش و برخی مطالعات ذکر شده به این دلیل است که‌ اولا در پژوهش حاضر برخلاف مطالعات فوق بر مشکلات رفتاری تاکید شده و نه اختلالات،و دوم‌ اینکه جمعیت هدف مطالعات ذکرشده دانش‌آموزان ابتدایی بودند ولی در پژوهش حاضر دانش‌آموزان راهنمایی هم مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که به دلایل مختلف از جمله فرایند بلوغ‌ بیشتر در معرض خطر هستند و سوم اینکه بیشتر بررسی‌های ذکرشده بر چند مشکل محدود بویژه مشکلات ایذایی متمرکز بوده‌اند،در حالی که در مطالعه حاضر طیف گسترده‌ای از مشکلات رفتاری،عاطفی و سایر مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است و همین امر موجب‌ افزایش نرخ شیوع کلی شده است. تحلیل مشکالت رفتاری برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی‌ جنسیت براساس نتایج پژوهش حاضر میزان شیوع کل مشکلات رفتاری در پسران با 32/3 درصد بیشتر از دختران با 23 درصد است."

کلیدواژه ها:

مشکلات رفتاری ، همه‌گیرشناسی ، مشکلات ایذایی ، مشکلات هیجانی ، متغیرهای جمعیت‌شناختی‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.