Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین و اجرای آزمون های استخدامی ادواری برای گزینش افراد جهت مشاغل دولتی: مورد آزمون های سال های 1381 و 1383

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 171 تا 200)

چکیده:

آزمون‌های استخدامی از اوایل قرن گذشته مورد توجه خاص صاحبان صنایع و خدمات در کشورهای پیشرفته جهان جهت ارزیابی و تشخیص افراد برای مشاغل،به کمک‌ تحلیل‌های شغلی لازم بوده است.سه حیطه مهم استعداداهای ذهنی،علایق و شایستگی علمی‌ از جمله ضوابط علمی احراز مشاغل در جوامع پیشرفته‌اند.این مقاله ابتدا به معرفی‌ آزمون‌های استخدامی در ایران و اجزاء متشکله،ضرورت به کارگیری و پیشینه مطالعات‌ انجام شده در مورد آزمون‌های شغلی در جهان پرداخته است.سپس به ارائه اطلاعات کلی و بررسی تحلیلی کیفیت اولین و دومین آزمون استخدامی ادواری(1381 و 1383)می‌پردازد. در قسمت بعد،به نتایج تحلیل‌هایی که در مورد روایی و پایایی این آزمون‌ها،همبستگی‌ خرده آزمون‌ها،و همین طور مقایسه گروه‌های مختلف که به نوعی نشانگر اعتبار و قابلیت‌ اعتماد این ازمون است،اشاره شده و در پایان نتایج دو آزمون 1381 و 1383 با یکدیگر مقایسه شده است.در بحث و نتیجه‌گیری که در انتهای این مقاله منعکس شده است،در ارتباط با لزوم انجام پژوهش در زمینه توصیفات شغلی،ویژگی‌های مورد نیاز کارکنان برای‌ موفقیت در شغل خود که در ایران تاکنون به درستی انجام نشده است،توصیه‌هایی به عمل‌ آمده است.زیرا آزمون‌های استخدامی باید به یافته‌های این نوع تحقیقات مبتنی باشد.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه این منابع و بسیاری از منابع‌ دیگر نشان می‌دهد که مهمترین زمینه‌هایی که صاحب نظران برای انتخاب افراد شایسته مدنظر دارند عبارتند از سه حیطه ویژگی های روانی-عاطفی،مهارت‌های پایه و استعدادهای ویژه که‌ مختص هر گروه یا خانواده شغلی تهیه شده و همراه با دانش و مهارت‌های تخصصی هر شغل، مقتضیات آن شغل را تشکیل می‌دهد(اشمیدت و هانتر،8991؛جاگاسینکی،6991). یافته ها به منظور بررسی کیفیت آزمون‌های استخدامی ادواری در سال‌های 1831 و 1831،تحلیل‌های‌ مختلفی با استفاده از داده‌های موجود از کل متقاضیان شرکت‌کننده در دو آزمون انجام شد که به‌ ترتیب،شامل این موارد است: چگونگی توزیع نمرات دانش پایه و استعداد در تمام گروه‌های شغلی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی و بالاتر؛مقایسه نسبت مجازشدگان در دانشگاه‌های مختلف کشور؛مقایسه نسبت‌ مجازشدگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری که در یک آزمون مربوط به مقطع کارشناسی و بالاتر شرکت کرده‌اند؛مقایسه میانگین نمرات دانش پایه،استعداد و نمره‌ کل در تمام گروه های شغلی و در مقاطع تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری؛ همبستگی بین نمرات آزمون دانش پایه و استعداد در گروه‌های شغلی و مقاطع تحصیلی‌ کاردانی و کارشناسی و بالاتر. (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) توزیع نمرات آزمون دانش پایه و استعداد در تمام گروه‌های شغلی و مقاطع تحصیلی در آزمون استخدامی ادواری سال 3831 بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است و تفاوت معناداری‌ بین هیچ یک از آن‌ها و توزیع طبیعی مشاهده نشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقادیر مطلوب برای همبستگی بین آزمون دانش پایه و استعداد بین 0/4 تا 0/6 در پژوهش‌های مربوطه تعیین شده است که با توجه به جدول بالا،تقریبا در تمام موارد،حدود همبستگی‌ها در همین دامنه قرار دارد."

کلیدواژه ها:

آزمون‌های شغلی ، آزمون‌هاس استخدامی ادواری ، دانش پایه ، استعدادهای‌ ذهنی ، ویژگی‌های عاطفی(علایق ، ویژگی‌ها و سنخ‌های شخصیتی) ، شایستگی‌های علمی‌ و تخصصی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.