Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تماشای تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 19 تا 40)

چکیده:

اری مشاهده نشد. همچنین یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که دانش‌آموزان به برنامه‌های مخصوص بزرگسالان‌ تمایل بیشتری نشان داده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"سؤالهای اصلی 1-آیا بین میزان تماشای تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ای وجود دارد؟ 2-آیا بین نوع برنامه مورد علاقه دانش‌آموزان و موفقیت تحصیلی آنان رابطه‌ای وجود دارد؟ سؤالهای فرعی 3-آیا بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به اثر تلویزیون بر تحصیل و موفقیت تحصیلی آنان رابطه‌ای‌ وجود دارد؟ 4-آیا بین تصور دانش‌آموزان از رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و موفقیت تحصیلی آنها با رابطه‌ واقعی که بین این دو متغیر وجود دارد،تفاوتی مشاهده می‌شود؟ 5-دانش‌آموزان به برنامه‌های کدام گروه تمایل بیشتری نشان می‌دهند؟ 6-آیا بین نوع برنامه مورد علاقه دانش‌آموزان و هدف آنان از تماشای تلویزیون رابطه‌ای وجود دارد؟ پیشینه پژوهش درباره تلویزیون و اثرات آن بر ابعاد گوناگون زندگی کودکان و نوجوانان پژوهش‌های متعددی‌ صورت گرفته است. سوال اصلی اول:آیا بین میزان تماشای تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ای‌ وجود دارد؟ به منظور بررسی این سوال میزان تماشای تلویزیون در یک مقیاس درجه‌بندی با معدل آنان مورد بررسی قرار گرفته است،که داده‌های تحلیل در جدول شماره 2 آمده است. از مقایسه سطح معناداری مربوط با توجه به سطح اطمینان 99 درصد و از آنجا که مقدار سطح معناداری(0/241)از 0/10 بزرگتر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دو متغیر نوع برنامه مورد علاقه دانش‌آموزان و موفقیت تحصیلی‌ آنان همبستگی(رابطه خطی)وجود ندارد. به عبارتی دیگر از آنجا که دانش‌آموزان خود به تنهایی یا به کمک دیگران‌ برای تماشای برنامه‌های مورد علاقه خود برنامه‌ریزی نمی‌کنند ممکن است به‌طور منظم آنها را پی‌گیری نکرده و تنها در مواقعی که امکان تماشای برنامه وجود دارد یا فعالیت‌های دیگری ندارند به تماشای برنامه بپردازند و این امر می‌تواند رابطه بین این دو متغیر را تحت تاثیر قرار دهد."

کلیدواژه ها:

موفقیت تحصیلی ، تلویزیون ، مدارس راهنمایی ، تماشای برنامه ، نوع برنامه تلویزیونی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.