Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی کاردستی و خوشنویسی) از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یک تهران

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 123 تا 150)

چکیده:

نقش معاونت پرورشی در یاری رساندن آموزش عمومی می‌تواند یکی از دلایل احیای آن با هدف بهبود کیفیت آموزش باشد.با جستجوی این چشم‌انداز تازه و رویکرد تلفیقی،انتظار می‌رود پیشتیبانی‌های اجرایی برنامه درسی هنر،با قوت و دقت بیشتری صورت گیرد. بنابراین حقایق و رهنمودهای این نوشتار و پژوهش‌های وابسته به آن می‌تواند به‌طور عام به عنوان نقشهء کاربردی برای مدیران آموزش و پرورش کشور و بخصوص در خود منطقه‌ مورد استفاده قرار گیرد.برنامهء درسی هنر دوره ابتدایی در میان سایر برنامه‌های درسی،در اجرا با دشواری‌های‌ متفاوتی مواجه است،از یک سو اغلب پژوهش‌ها به‌طور عمده بر کاستی‌های اجرای فعالیت‌ها و محتوای برنامه درسی هنر متمرکز است و از سوی دیگر یک نقشه جدید راهنمای برنامه‌ درسی هنر،تا زمانی که مشکلات مربوط به پشتیبانی‌های اجرایی وجود دارد.بیان گویای برای‌ تغییر واقعی آموزش و بهبود کیفیت آن نخواهد بود.چه بسا برنامه درسی قدیم هم که به لحاظ بضاعت علمی آن موقع تهیه می‌شد به خاطر مسایل اجرایی آن،عقیم می‌ماند. در برنامه هفتگی مدراس،زنگ هنر یک فرصت اساسی است که به ویژگی‌های حاصل از ارضای نیازهای شناختی و عاطفی کودکان دبستانی امکان ظهور می‌دهد؛دراین‌باره مربیان‌ پرورشی مدارس در برطرف کردن موانع بهبود کیفیت زنگ هنر و فعالیت‌های در نظر گرفته‌ شدهء خارج از کلاس توانایی‌های قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داده‌اند.ازاین‌رو،روشن کردن

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(94 نفر-17/10 درصد)وضعیت شرکت‌ کردن نماینده برنامه‌های آموزشی و درسی در کارگاه آموزشی هنر را مطلوب دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(84 نفر-86/75 درصد)وضعیت احیای‌ فضاهای غیر قابل استفاده در مدرسه برای نمایش گذاشتن آثار هنری دانش‌آموزان را مطلوب‌ دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(26 نفر-88/75 درصد)وضعیت نقاشی‌ کردن دانش‌آموزان در زنگ هنر را مطلوب دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(15 نفر-27/68 درصد)وضعیت فضای‌ کلی مدرسه که نشانگر اهمیت دادن به هنر را مطلوب دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(16 نفر-78/41 درصد)وضعیت نظر دانش‌آموزان درباره نقاشی کردن در ساعت هنر را مطلوب دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(35 نفر-18/34 درصد)وضعیت نظر دانش‌آموزان درباره ساختن کارهای دستی در ساعت هنر را مطلوب دانسته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که آزمون دو جمله‌ای نتوانسته است(در سطح 59 درصد اطمینان، (P-5501<0/05 دیدگاه مدیران را راجع به دسترس قرار دادن کتاب‌های کمک‌ آموزشی هنر مخصوص معلمان را تفکیک نماید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده می‌شود که بیشتر مدیران مورد مطالعه(74 نفر-76/41 درصد)وضعیت توجه به‌ آموزش خط تحریری نستعلیق در مدرسه را مطلوب دانسته‌اند. نتیجه‌گیری بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی وضعیت برنامه‌های آموزشی و درسی هنر مدارس ابتدایی‌ منطقه یک آموزش و پرورش تهران نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران،زوایای بررسی شده‌ زیر که 41 مورد می‌باشد،قابل قبول دانسته‌اند: 1-نقاشی کردن دانش‌آموزان در زنگ هنر."

کلیدواژه ها:

دورهء ابتدایی ، برنامه درسی هنر(نقاشی،کاردستی و خوشنویسی) ، مرکز فعالیت‌ها و محتوای برنامه‌های درسی هنر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.